Ta vara på ljuset med sommartid
Omställningen till sommartid ger oss större möjligheter att njuta av solens efterlängtade strålar. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Omställning till sommartid sker i natt. Söndagen klockan 02:00 ställs klockan fram en timma till 03:00. Sommartiden upphör den sista söndagen i oktober. Sommartidens 03.00 blir då 02.00 normaltid.

Med dagens moderna levnadssätt har vi kommit ifrån bruket att gå upp med solen och följer i princip bara fasta klockslag. Genom sommartidsjusteringen utnyttjar vi bättre dagens ljusa timmar under denna tid på året. Man kan uttrycka det som att vår normaltid förskjuts en tidzon österut (Från UTC+1 till UTC+2*).

Redan 1916 gjordes ett försök med sommartid i Sverige vilket på den tiden medförde stora protester. Det skulle dröja fram tills 1980 innan Sverige valde att ha sommartid. Den har nu blivit så populär att det flitigt motioneras i riksdagen om att behålla den året om.

Hela Europa är numera enade om att göra denna omställning på samma dag. Detta sker som regel den sista helgen i mars och sista helgen i oktober; även Nordamerika har enats om ett datum, som sedan i år inträder tre veckor tidigare än det europeiska. Tidsomställningen beräknas bland annat bidra till miljömässiga och ekonomiska fördelar med till exempel sänkt strömförbrukning då dagsljuset tillvaratas bättre.

Två vanliga minnesregler för att göra rätt med omställningen är:

  • Nu när det blir sommar ställer jag fram utemöblerna och till hösten ställer jag tillbaks dem. Det samma gör vi med klockan – ställer fram nu och ställer tillbaks sedan.
  • När man ställer om till sommartid har man sommaren framför sig, vintertid så har man den bakom sig.

Sommartid

*UTC, koordinerad universell tid, är basen för civila tidsangivelser världen över. UTC råder i den tidszon som kallas Västeuropeisk tid, där nollmeridianen finns och bland annat England ligger. UTC är den samma som den tidigare rikttiden Greenwich-tid (GMT), men räknas per 24 timmar, och mäts med högprecisionsatomur.
Källa: Wikipedia

Författningarnas originaltext kan sökas hos http://www.riksdagen.se/