Ta på sig skulden kan rädda företaget
”De företag som tog på sig skulden såg att aktiekurserna stabiliserades under flera månader, medan de som skyllde på andra såg hur aktiekurserna fortsatte att falla”, sade Stephen Ferris. (Foto: claudiobaba/iStock)


Ärlighet varar längst: forskare rapporterar att företag kan dra nytta av att offentligt ta på sig skulden för dåligt resultat.

Enligt studien fick företag som presterade dåligt men skyllde på andra – såsom regeringen, konkurrenter, fackföreningar eller ekonomin – ett betydande bakslag på aktiemarknaden och hade svårt att återhämta sig.

I de fall då företag tog på sig skulden och hade en plan för hur de skulle ta itu med sina problem, stannade nedgången i aktiekurserna upp efter tillkännagivandet. De företag som skyllde på andra hade dock fallande aktiekurser hela året efter sina offentliga förklaringar.

”Ärlighet uppskattas, speciellt när det är ett besvärligt budskap från ledarna”, sade Stephen Ferris, professor vid University of Missouri Trulaske College of Business.

Under två år hade företagen som tog på sig ansvaret för sina dåliga resultat en tillväxttakt på 18 procent; företagen som skyllde på yttre faktorer upplevde en nedgång med 77 procent.

Vissa ursäkter är berättigade

I studien granskade Ferris och hans medförfattare börsrapporter från 1993 till 2009. De identifierade 150 rapporter som beskrev företagens dåliga resultat.

Forskarna fann att i drygt två tredjedelar av rapporterna tillskrevs det dåliga resultatet externa orsaker. En utmaning för Ferris och hans kollegor var att filtrera rapporter där dåliga resultat i själva verket var berättigade på grund av yttre faktorer.

”Vi var noga med att i studien bestämma när företagen verkligen kunde skylla på yttre faktorer och när det dåliga resultatet var deras eget fel”, sade Ferris. ”Genom att eliminera yttre faktorer, såsom branschgemensamma problem, kunde vi identifiera de företag som verkligen hade ingen eller inget annat att skylla på än sig själva.”

”Företagen som erkände problemet kunde stoppa de fallande aktiekurserna, som i många fall återhämtade sig inom ett år. I de företag som fortsatte att skylla på yttre faktorer uteblev aktiens återhämtning”.

Flera faktorer kan spela in

Ferris säger att det att ta på sig ansvaret inte är hela lösningen. När företagen tog på sig skulden måste de också förklara hur de skulle lösa problemet.

Ferris fann också att längden på styrelseledamöters tjänsteperiod, antalet styrelseledamöter, styrelsens oberoende, och strukturen på administrationen inte hade någon effekt på om företagen tagit på sig ansvaret för ekonomiska problem eller försökt lägga skulden på yttre faktorer.

”Typiskt nog fann vi att företagen som tog på sig skulden också ville att investerare skulle veta att de hade identifierat problemet och att de väntade sig att resultatet skulle förbättras i framtiden”, sade Ferris.

”Till följd av dessa rapporter märkte vi en påfallande skillnad mellan företagen som tog på sig ansvaret för resultatproblem och de som skyllde ifrån sig. De företag som tog på sig skulden såg att aktiekurserna stabiliserades under de kommande månaderna, medan de som skyllde på andra såg hur aktiekurserna fortsatte att falla.”

Ferris säger att flera faktorer kan vara orsaken till att man försöker lägga skulden på yttre faktorer. Dessa faktorer inkluderar arrogans, stolthet, rädsla för rättstvister, och oförmågan hos företagsledare att se sina egna brister. Av de företag som lade skulden på externa faktorer, ersatte 44 procent sina verkställande direktörer under det följande året jämfört med endast 32 procent av företagen som tog sitt ansvar.

Studien publiceras i ett nummer av Journal of Corporate Finance. Denna artikel publicerades ursprungligen av University of Missouri. Republished via Futurity.org under Creative Commons License 4.0.

Mediterande chefer fattar bättre beslut

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri