Ta filosofen på orden – stäng Konfuciusinstituten
Konfucius 72 samtida lärjungar finns avbildade som statyer i Nagasaki, Japan. De som går på dagens Konfuciusinstitut får långt ifrån samma undervisning som de. (Foto: Kiyoshi Ota/Getty Images)


Kinas styrande använder sig av den respekterade kinesiske filosofen Konfucius för att sprida ”kinesiskt språk och kultur” i västerlandet. Man undrar vad Konfucius skulle tycka om han fick veta att världens största totalitära stat, det kommunistpartistyrda Kina, exploaterar hans namn för att sprida propaganda utomlands.

Konfuciusinsitituten kritiseras för att vara kontrollerade av kommunistpartiet (via organisationen Hanban), utföra spionage och inte tillåta en öppen debatt om känsliga frågor som Tibet, Taiwan, massakern på Himmelska fridens torg, Falun Gong med mera. Epoch Times och andra medier samt människorättsorganisationer har genom åren rapporterat mycket om detta.

Konfucius (551-479 f. Kr) vördas som den kinesiska historiens store vise man och lärare. Under Kulturrevolutionen brändes emellertid miljontals av hans skrifter. Om de institut som bär Konfucius namn verkligen hade baserat undervisningen på hans filosofi, som är en central del av den traditionella kinesiska kulturen, skulle instituten med största sannolikhet ägna mycket tid åt att analysera och diskutera de brott mot mänskligheten och naturen som begås av det kinesiska kommunistpartiet. Nu är de bara en kanal genom vilken kommunistpartiet exporterar sin propaganda, i filosofens namn.

Det finns Konfuciusinstitut i många av världens länder. I Sverige finns fyra, plus ett antal mindre Konfuciusklassrum.

Första i Europa

Stockholms universitet var det första lärosätet i Europa [och det andra i världen] ”som 2005 gav den kinesiska enpartidiktaturen möjligheten att bli direkt delaktig i undervisningen” skriver Kinakännaren Ingvar Oja på Svd Kultur. Vid årsskiftet löper det nuvarande avtalet ut.

Ingvar Oja menar att det är dags att börja tala högt om vad Konfuciusinstituten faktiskt är: den kinesiska kommunistregimens propagandakanal rakt in i den svenska undervisningsvärlden.

Det är bara att hålla med.

Skillnad på land och parti

För att kunna tala om Konfuciusinstituten, eller om dagens Kina överhuvud taget, är det viktigt att göra skillnad på Kina, stat, regering och parti. Det senare har blandat samman begreppen så att samtliga syftar på det kommuniststyrda Kina. Det finns förstås ett annat Kina än det kommunistiska, men så länge den röda draken belägrar Mittens rike är det ingen som kommer i kontakt med det, åtminstone inte inne i Kina.

Vill man lära känna landets rika kultur på riktigt måste man vända sig till andra länder, där exilkineser i frihet kan värna den 5 000-åriga kulturen, utan att kommunistpartiet lägger näsan i blöt. Det New York-baserade danskompaniet Shen Yun är den bästa representanten för det traditionella Kina, tack vare att det kan sätta upp sina föreställningar utan regimens inblandning.

Vill man som svensk ta del av den traditionella kinesiska kulturen rekommenderas därför ett besök på Cirkus i Stockholm under påskhelgen i april, när Shen Yun kommer dit, istället för att ta del av den kommunistpartikontrollerade verksamheten vid Konfuciusinstitutet.


Den kinesiska filosofen Konfucius, som levde på 400- och 500-talet före Kristus, på en teckning från Tangdynastin (618-907 e. Kr). Konfucius skulle sannolikt vända sig i sin grav om han visste att Kinas kommunistparti använder hans namn för att sprida propaganda.

Den kinesiska filosofen Konfucius, som levde på 400- och 500-talet före Kristus, på en teckning från Tangdynastin (618-907 e. Kr). Konfucius skulle sannolikt vända sig i sin grav om han visste att Kinas kommunistparti använder hans namn för att sprida propaganda.

Förändra bilden av Kina

Det har hävdats av företrädare för Konfusiusinstitutet vid Stockholms universitet, att Kina inte utövar någon politisk påverkan på verksamheten. Det stämmer tyvärr inte. Epoch Times och flera andra källor har avslöjat att organisationen Hanban, som fungerar som en bro mellan instituten och kommunistpartiet, förbjuder utövare av den i Kina förföljda meditationsmetoden Falun Gong att arbeta på Konfuciusinstituten.

New York Times varnade år 2012 för Konfuciusinstituten, på grund av att de bekostas av Kina. Konfuciusinstituten vill gärna spela i samma liga som andra länders ansedda internationella utbildningsenheter, till exempel Goetheinstitutet, Alliance Francaise eller British Council, men kvalar inte in; de spelar inte samma spel. De tyska, franska och brittiska instituten är fristående från andra länders utbildningsväsen, medan Kina betalar hälften av kostnaden för att få ha sina Konfuciusinstitut på universiteten, så att de blir en del av andra länders utbildningssystem.

Syftet med de kinesiska instituten är att förändra bilden av landet internationellt. University of Pennsylvania vill inte ta emot Kinas pengar, med hänvisning till att man ser institutet som ett redskap för propaganda, skriver Svd. På University of Miami man har sagt nej till Kinas erbjudande om att öppna Konfuciusinstitut eftersom lärarna tvingades lova att inte bjuda dit Dalai lama, diskutera Tibet, Taiwan eller aktuella protester i Kina.

Ta Konfucius på orden

Nu är det dags för Sverige att se Konfuciusinstituten för vad de är och genomföra de åtgärder den insikten kräver. Avtalet mellan de tre parterna bakom Stockholms Konfuciusinstitut, det partikontrollerade Hanban, Fudanuniversitetet i Shanghai och Stockholms universitet löper ut vid årsskiftet, så tidpunkten torde vara lämplig just nu.

Det får inte vara tyst i klassen när Kinas kommunistparti talar på svenska universitet. Vi måste diskutera vad Konfuciusinstituten egentligen är. Vi har vårt akademiska samvete och vårt fria samhälle att försvara!

Konfucius lär ha sagt: ”Om en människa upptäcker sitt misstag och inte rättar till det, begår hon ytterligare ett misstag.”

Låt oss inte vara den människan. Säg upp bekantskapen med kommunistpartiets propagandainstitut.