Systematisk utvärdering av arbetssätt och metoder i skolan föreslås
Anna Ekström överlämnar betänkandet till minister Nyamko Sabuni( Foto: Mikael Lundgren/Regeringens pressbild)


Varför har flickor i decennier presterat bättre än pojkar i skolan, var en fråga för Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). Dess ordförande Anna Ekström överlämnade till jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni betänkandet på måndagen.

Eftersom man är medveten om att pojkar presterar sämre än flickor, kan det resultera i att pojkarna möts av en negativ förväntan och de måste lära sig att hantera skolmisslyckanden tidigt.

En annan faktor är att pojkar oftast mognar biologiskt senare än flickor, men även hur elevernas läsutveckling är och hur deras förmåga till djupläsning är, undersöktes.

Att pojkarna halkar efter leder till att fler pojkar än flickor behöver stöd av elevhälsovården och en del elever placeras i särskolan. DEJA anser att pojkar och flickor därmed riskerar att få olika rättigheter och krav på sig. Därför föreslås åtgärder för att identifiera och stödja elever med skolsvårigheter.

Problemet med kränkningar i skolan togs också upp. Ansvaret för detta föreslås  i skolan  ligga hos Skolinspektionens barn- och elevombud istället för att delas mellan inspektionen och Diskrimineringsombudsmannen som det är nu.

”Varje flicka och varje pojke har rätt till utbildning, och denna rätt får inte inskränkas eller förhandlas bort beroende på till exempel kön”, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande när hedersproblematiken tas upp.

Rektorer, lärare och andra vuxna i skolan måste ha kunskaper och beredskap i hedersproblematiken, anser delegationen.

Jämställdhetsarbetet i skolan är viktigt eftersom olika normer kopplas till kön vilket kan göra det svårt för en elev att utveckla sina verkliga intressen och förmågor. Men också för att könsnormer kan ligga till grund för sexuella trakasserier och kränkningar.

Idag bedriver skolan jämställdhetsarbete men det är kortsiktigt och i projektform. Det borde i stället införlivas i det dagliga arbetet.

– Skolorna måste komma bort ifrån det kortsiktiga tänkandet som leder till att man ser jämställdhet som något man bara arbetar med då och då, säger Anna Ekström.

Delegationen vill därför se att en systematisk utvärdering av arbetssätt och metoder i skolan görs såsom det sker inom vården.

Delegationen har varit flitig och presenterar i samband med slutbetänkandet också följande forskarrapporter:
Hedersrelaterad problematik i skolan. En kunskaps- och forskningsöversikt (SOU 2010:84)
Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – Tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan (SOU 2010:97).