Sysselsättningen vänder nedåt


Arbetsförmedlingen anger i sin prognos för 2008 och 2009 att sysselsättningen kommer att sjunka.

Det har gått bra för de svenska företagen och de har ökat antalet anställda personer. Under de sista fyra åren har utvecklingen på arbetsmarknaden varit mycket positiv. Faktum är att det är den näst bästa fyraårsperioden på ett halvsekel.

Nu märks en tydlig dämpning av tillväxten i världsekonomin, som i huvudsak orsakats av USA:s kraftigt inbromsade ekonomi. Den starka framtidstron från förra året sjunker hos svenska arbetsgivare. Arbetsförmedlingen anger i sin prognos för 2008 och 2009 att företagen ändå tror på en ökad efterfrågan av deras varor under året.

– Men det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda, säger tf generaldirektör Lena Liljebäck, Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande. Lena Liljebäck menar vidare att:

– Gemensamt för många arbetslösa som har svårt att finna en förankring på arbetsmarknaden är just att de har en svag utbildningsbakgrund. Den här gruppen ökar, bland annat därför att var fjärde elev slutar gymnasieskolan utan godkända betyg och andelen korttidsutbildade är stor bland nyanlända invandrare.

De som står längst från arbetsmarknaden, är de arbetslösa som Arbetsförmedlingen nu koncentrerar sig mest på.

Brist på arbetskraft finns inom vissa yrken såsom byggnads- och anläggningsverksamhet, industrin med höga kvalifikationskrav, specialistyrken inom hälso- och sjukvård och några läraryrken.

Arbetsförmedlingens prognos anger att BNP-tillväxten kommer att halveras från 2,6 procent 2007 till 1,3 procent 2009.

Ökningen av sysselsättningen bromsar upp i år och minskar 2009. I år beräknas arbetslösheten till 4,2 procent för att 2009 bli 4,7 procent.