Sysselsättning lindrar smärta


Distraktion kan påverka hjärnan och minska upplevelsen av smärta, men en ny tysk studie visar att detta inte bara handlar om att hjärnans seger över kroppen, utan också ryggradens seger över kroppen.

Forskare på University Medical Center Hamburg-Eppendorf utsatte försökspersoners armar för skadliga nivåer av hetta medan de utförde antingen en svår eller en lätt memoreringsuppgift. Uppgiften fungerade som mental distraktion och bestod i att memorera en serie bokstäver.

Teamet upptäckte att de deltagare som hade utfört den svårare memoreringsuppgiften upplevde mindre smärta, och undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT) av deras ryggmärg visade lägre biokemisk aktivitet i de nervceller som vidarebefordrar information från lemmarna under de tidiga skedena av smärtförnimmelsen.

”Resultaten visar att detta fenomen inte bara är ett psykologiskt fenomen, utan en aktiv mekanism hon nervcellerna som reducerar mängden smärtsignaler som stiger upp från ryggmärgen till hjärnregioner av högre ordning”, sade studiens huvudförfattare Christian Sprenger i ett pressmeddelande.

Forskarna misstänkte att mental distraktion på något sätt involverar endogena opioider – molekyler som kroppen naturligt skapar för att minska smärtupplevelsen. För att testa detta gav de vissa deltagare läkemedlet naloxon, som blockerar effekten av opioider, och upprepade sitt experiment.

De fann att distraktionen var 40 procent mindre effektivt för att lindra smärtan hos deltagare som fick läkemedlet, vilket tyder på att det på något sätt modulerar opioidernas vägar.

Resultaten pekar emellertid också på att andra mekanismer är involverade i kognitiv smärtreducering eftersom opioidernas vägar inte helt eliminerade effekterna från mental distraktion i smärtupplevelsen.

Den här forskningen skulle potentiellt kunna leda till nya metoder i behandlingen av smärtrubbningar.

”Som en direkt konsekvens stärker våra upptäckter rollen för kognitiva beteendeterapeutiska tillvägagångssätt vid behandling och förebyggande av smärtsjukdomar”, skriver forskarna i studien, ”eftersom det kan extrapoleras att dessa tillvägagångssätt kan ha potentialen att förändra den underliggande neurobiologiska mekanismerna så tidigt som i ryggmärgen.”

Studien publicerades på nätet i Current Biology den 17 maj.

Översatt från engelska.