Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade regleras


Psykiskt funktionshindrade har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Dels på grund av sina handikapp, men även på grund av att den lagstiftning som gäller för andra funktionshindrade i fråga om rätten till daglig sysselsättning inte gäller dem.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) reglerar dessa förhållanden och LSS-kommittén har nu fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur personer med psykiska funktionshinder ska få tillgång till meningsfull daglig sysselsättning.

Cirka 10 000 personer med psykiska funktionshinder som socialtjänsten har kontakt med saknar meningsfull daglig sysselsättning.

Utredningen ska vara klar den 30 juni 2008.