Syrliga kommentarer kring "ovanliga uttalanden" från politiska konferenser


Säkerheten kring de två stora politiska konferenserna i Peking har utökats i år. Bland annat ska 700 000 personer skapa en ”vallgrav av säkerhet” runt staden och 600 000 personer från allmänna säkerhetsbyrån agera vakter i staden.

Insatta källor har avslöjat att det centrala propagandadepartementet har etablerat de ”förbjudna zonerna” dit media inte får komma.

Nytt för i år är att varningar satts upp med texten: ”Inga ovanliga uttalanden eller kommentarer från representanterna får rapporteras”.

Säkerhetsåtgärder och uttryckliga skriftliga förbud har dock inte hindrat rapporter om vissa underliga uttalanden från att läcka ut och det bloggas intensivt om dessa.

Ett sådant ”ovanligt” uttalande rapporterades om av Beijing News den 14 mars.

Ren Zhiqiang, fastighetsmagnat och medlem av den politiska konsultativa konferensen, gjorde ett uttalande under ett symposium med titeln ”Utökande av inhemsk efterfrågan, acceleration av tillväxt och framåtdrivande av ekonomin” den 13 mars.

Han ska ha sagt att ”fastighetsmarknaden är en viktig hörnsten i Pekings ekonomiska utveckling. Höga fastighetspriser kan hjälpa till att kontrollera befolkningstillväxten och kvaliteten på befolkningen”.

En nätanvändare undrade: ”Betyder detta att de som inte har råd att köpa hus i Peking ska sluta komma dit och det faktum att de inte har råd indikerar att de är av låg kvalitet? Så bara rika människor är av hög kvalitet?”

En annan kommenterade: ”Ren Zhiqiang låter som en expert på barnbegränsningspolitiken. Hans ideer borde utökas genom att man tillägger att höga skolavgifter, höga vårdkostnader och höga levnadskostnader kan hjälpa till att kontrollera befolkningstillväxten och därmed även kvaliteten på befolkningen”.

Under samma symposium föreslog en annan medlem av konferensen, Li Zhejian, att man borde ”starta en patriotisk rörelse för att rädda Kinas ekonomi genom att varje person och varje arbetsenhet spenderar allt de tjänar under året på konsumtion”.

Han tillade att han skulle gå i spetsen för rörelsen om myndigheterna gav tillstånd för den.

En nätanvändare skrev: ”Hör konferensmedlemmarna alls vad vi säger? Handlar det om att vi inte vill spendera våra pengar, eller handlar det möjligen om att vi inte har några pengar att spendera?”

En annan kommenterade: ”I det här avseendet har jag varit mycket patriotisk. Jag lägger 800 yuan på hyran och 1000 yuan på mat per månad. Tillsammans med resekostnader och internetavgifter så har jag och min fru spenderat varenda yuan vi tjänat de senaste åren”.

”Jag älskar landet mer än min mor eftersom jag inte köpt henne något. Är jag inte patriotisk, så säg!”

Enligt hemsidan dffy.com föreslog konferensmedlemmen Zhang Xiaomei att ”kompensation för hushållsarbete ska tillåtas, så att värdet av kvinnors arbete, särskilt hemmafruars, till fullo erkänns”.

Denna kommentar fick uppretade svar. ”Det skulle alltså betyda att en man ska betala sin fru för att hon gör hushållsarbetet hemma. Varför ska han då inte betala hennes föräldrar för hennes uppväxt? Om man följer denna logik borde då även frun kompensera mannen för att han förser henne med säkerhet och utför det tunga arbetet”.

”I framtiden kommer giftermål inte att behövas eftersom män och kvinnor helt enkelt kommer betala varann för allting, allting blir marknadsorienterat”.

Även mer oskyldiga uttalanden råkade ut för skämt från bloggare.

Wu Rehun, en konferensmedlem från Chongqing, lämnade in en rapport med titeln ”Förslag om att förse offentligt anställda med mer utbildning och stöd för psykisk hälsa”.

I rapporten står att ”God mental hälsa är en viktig komponent när det gäller administrativ effektivitet inom staten och skulle hjälpa till att hindra offentligt anställda från att begå brott”. Den stöddes av Ren Ning, biträdande överåklagare vid Shapingba-prokuratoriatet.

Detta förslag ådrog sig mycket sarkasm på internet. En användare föreslog att byrån mot korruption och mutor kunde byta namn till ”hälsobyrån för offentligt anställda” och att disciplinkommissionerna ska tas bort från alla statliga organ och i stället ersättas med centrum för psykologisk rådgivning.

En annan användare föreslog att man kan sluta upp att testa offentligt anställda och i stället bara låta dem arbeta två dagar i veckan så att de inte ska behöva lida av stressig arbetsmiljö och därmed få dålig psykisk hälsa.

Gu Xiaoming, en medlem av politiska konsultativa konferensen i Shanghai, föreslog att man ska erbjuda migrantarbetare kuponger som de kan köpa flygbiljetter för under kinesiska nyåret för att avlasta den hårt trängda järnvägstrafiken under den perioden.

Nätanvändare ifrågasatte hur myndigheterna ska identifiera vilka som är migrantarbetare. ”Hur blir det med vanliga passagerare? Ska de förklä sig till migrantarbetare för att få flyga hem?”

Någon på nätet kom på följande idé: ”Myndigheterna borde ge alla migrantarbetare en kupong värd 100 000 yuan, så kan de köpa sig bilar och köra hem i stället. då skulle man inte bara underlätta för järnvägstrafiken utan även stimulera fordonsindutrin och höja kvaliteten på migrantarbetarnas arbete. Vilken välgärning!”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31476/