Syriens barn lider mest
Syriska barn korsar en gata för att gå till skolan, så man försöker upprätthålla ett vanligt liv.Det här är staden Deir Ezzor den 23 january (Foto: Ahmad Aboud / AFP)


I Syrien har man sett så mycket död att övervakarna har slutat räkna. Kanske är det barnen som har drabbats värst under det tre åren med inbördeskrig.

En ny FN-rapport om barnens situation i Syrien visar att de har utsatts för krigets fasor på samma sätt som föräldrarna.

Enligt rapporten har barn torterats, lemlästats och utsatts för sexuella övergrepp. FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon kallar det som barnen tvingats utstå under kriget för ”ett obeskrivligt lidande”.

Uppskattningsvis har minst 10 000 barn dödats hittills och fem miljoner barn har drabbats av Syriens inbördeskrig.

I början av oktober 2013, hade cirka 3 miljoner barn fördrivits och var i behov av hjälp inne i Syrien och omkring 1,1 miljoner barn hade flytt med sina familjer.

Från allra första början av det syriska upproret har barnen kommit i kläm. Upproret var ett försök att störta Bashar al-Assad, vars familj har suttit vid makten sedan 1971.

Folkets uppror startade efter påståenden om att barn som skrivit regeringsfientliga slagord på offentliga byggnader i mars 2011 torterats.Sedan dess har oroligheterna eskalerat till ett fullskaligt inbördeskrig.

FN rapporterar detaljerat om ett urskillningslöst dödande från både rebeller och Assads regeringsstyrkor.

Rapporten baserar sig på intervjuer som FN gjort med bland annat många flyktingar, offer och vittnen. Författaren av rapporten skriver att bevisen pekar på en övergripande trend och endast ger indikationer om omfattningen och vidden av det grova våld som barnen i Syrien utsätts för.

En 16-årig pojke som deltagit i en regeringsprotest i Homs berättar att han blev förlamad efter att ha blivit skjuten i ryggen av en krypskytt från regeringsstyrkorna. Homs är en av nyckelstäderna i upproret.

I en annan berättelse har minst 18 barn i samhället Alawite dödats eller skadats när de försökte fly med sina familjer.

Men trots att barnen inte försökt komma nära upproret, vars utgång kommer att definiera framtiden för den syriska nationen, har kriget snart kommit ikapp dem.

Enligt rapporten har både regeringsstyrkor och rebeller använt skolor över hela landet som baracker och fångläger. Krypskyttar har varit placerade i skolorna samtidigt som barnen varit i sina klassrum.

I oktober 2013 hade över 3 000 av Syriens 22 000 skolor förstörts eller skadats enligt regeringens siffror som anges i rapporten.

Under de två första åren av konflikten kan dödande och våld mot barn mestadels tillskrivas regeringsstyrkorna men allteftersom rebellerna vunnit mer mark har våldet från deras sida också ökat.

Med tillgång till tyngre vapen har rebellerna börjat använda liknande massförstörelsevapen som regeringsstyrkorna. Rebellerna har också aktivt rekryterat barnsoldater antingen till stridsfältet eller för en stödjande roll.

En ny trend sedan mitten av förra året visar att i områden som nu kontrolleras av rebeller allierade med islamistgrupper, används skolan till att indoktrinera barnen att slåss för ”jihad” eller heligt krig.

Bortförandet av barn har blivit en viktig del i konflikten. Barn har visat sig vara en värdefull handelsvara för regeringsvänlig milis och väpnade oppositionsgrupper.

Rapporter tyder på att bortförda barn används i utbyte mot frisläppandet av fångar eller för en lösensumma. I vissa fall kidnappas barnen för att pressa familjer att stödja kidnapparens politiska sida.

I ett fall tillfångatogs en 15-årig flicka när hon och hennes familj flydde från våldet i Abu Al Zuhur. Familjen tvingades lämna ifrån sig pengar och bil för att få tillbaka flickan.

Översatt från engelska.