Synstress kan orsaka nacksmärta
Närarbete vid datorer kan ge upphov till synstress och i sin tur orsaka smärtor i nacke och skuldror. (Foto: Panta Astiazaran/ AFP)


Om man arbetar mycket vid en dator och får ont nacken, kan det bero på stressade ögonmuskler visar ny forskning från Centrum för belastningsskadeforskning.

Synstress kan uppstå vid ansträngande närabete som exempelvis vid datorarbete och kan ge upphov till muskelspänningar, smärta och obehag i nacke/skuldror. Ju mer ögats ciliarmuskel spänns för att kompensera för en optisk oskärpa, desto högre blir muskelspänningarna i nacke och skuldror visar forskning från CBF, Centrum för belastningsskadeforskning.

I en labstudie belastades ögats fokuseringsmuskel med optiska linser, samtidigt som styrkan på ögats lins mättes objektivt med hög precision. Deltagarna fick kompensera oskärpan genom sammandragningar av ögats inre muskler, de så kallade fokuseringsmusklerna eller ciliarmusklerna.

Resultaten, som presenterades i augusti vid årsmötet för Nordisk Ergonomi i Reykjavik, Island, stärker tidigare forskning som visat att när hjärnan kompenserar för optisk oskärpa genom att spänna ögats inre muskler blir bilden skarp, men den del av hjärnan som har jobbat med att lösa synproblemet bidrar samtidigt till att spänna musklerna i nacke och axlar.

– Kunskapen om varför synstress är kopplad till belastningsproblem har definitivt ökat på sistone, säger Hans Richter, forskare vid CBF, i ett pressmeddelande.

Det är känt att dålig synergonomi påverkar kroppsställningen – vilken anpassas efter synbehovet – med låsta och ansträngande kroppsställningar som följd. Men de exakta mekanismerna och fokuseringsprocessens roll är långtifrån klarlagda.

Hans Richter från CBF kommer tillsammans med forskare från Karolinska institutet, Aberdeens universitet i Skottland samt en doktorand som håller på att rekryteras, gå vidare med att undersöka muskelaktiviteten i nacke/skuldror när ögonens muskler belastats under naturliga respektive mer långvariga belastningar.

– Vi ska i vår fortsatta forskning belasta ögats inre muskler under kontrollerade simuleringar av naturliga arbetsförhållanden, för att se hur detta påverkar det spontana rörelsemönstret och muskelaktiviteten i nacke/skuldror, säger Hans Richter.

I en epidemiologisk del av studien kommer man även att pröva olika modeller som länkar ihop rapporterade belastningar i arbetet, med symptom från ögonen och nacke/skuldror och beskriva den inbördes utvecklingen av dessa besvär över tid.

– Vi förväntar oss att resultaten på sikt ska ge ny förståelse för hur sådana här besvär kan förebyggas och behandlas, säger Hans Richter.