Sydkoreansk tv-kanal rapporterar om kinesiska bönder som förlorat sin mark
Huang Weizhong, en advokat som representerar 676 bondefamiljer som förlorat sin mark i Putian i Fujianprovinsen. (Foto: The Epoch Times)


Reportrar från det sydkoreanska tv-bolaget Munhwa Broadcasting Corp. (MBC) har rest till Fujianprovinsen i Kina för att göra ett reportage om bönder som blivit av med sin mark och intervjua advokaten som representerar dem. Reportaget sänds i Sydkorea den 6 februari.

Epoch Times rapporterade nyligen om 3000 bönder från 676 familjer i sammanlagt 10 byar i Putian i Fujianprovinsen som protesterar mot att de lokala myndigheterna stulit deras mark. Bönderna har stämt det statliga rådet, dvs den kinesiska centralregeringen för att man inte agerat i deras fall. De planerar även att ansöka om tillstånd för ett demonstrationståg i Peking. Detta fångade MBC:s uppmärksamhet och de skickade tre reportrar till Fujian för att intervjua bönderna och deras rättsliga ombud.

Huang Weizhong anställdes av de 676 familjerna. Han har hanterat 10 fall och slutfört alla legala procedurer enligt Kinas nuvarande lagstiftning. Myndigheterna har dock, till familjernas besvikelse, inte agerat.

Den 11 januari ansökte Huang om rättslig översyn från folkkongressen och skickade handlingar till högsta domstolen.

Han har emellertid inte fått något svar på sina förfrågningar. Nu planerar han att skicka in petitioner till FN:s människorättsråd eftersom bönderna inte fått någon hjälp av regimen.

MBC skickade en reporter, en kameraman och en tolk till Huangs hus den 21-23 januari för att genomföra intervjuer. Huans visade reportrarna dokument som hade med fallet att göra och tog dem till flera av de gårdar som myndigheterna lagt beslag på. De hindrades inte i sitt arbete, men de såg hur folk förföljde dem när de filmade i stadens utkanter.

Huang var mycket tacksam att den sydkoreanska kanalen tagit sig tid och intresserat sig för fallet, eftersom, som han sade, media på det kinesiska fastlandet vågar inte rapportera den här sortens nyheter.

Huang har utsatts för hämndaktioner från kommunistpartiet för sina försök att hjälpa dessa bönder appellera i Fujian och Peking. Trots att han arbetat inom den kinesiska lagens råmärken sattes han i fängelse i tre år för sina försök att hjälpa böderna. Efter att han släppts från fängelset har Huang fortsatt att kämpa för böndernas rättigheter. Han sade att det är mycket svårt och tidskrävande att försvara bönderna, men att han tänkte fortsätta trots riskerna. Han uppmanade alla förtryckta att förenas och kämpa för sina rättigheter,

http://en.epochtimes.com/n2/content/view/11101/