Sydkorea överväger återförening med Nord
Sydkoreas minister för återförening, Hyun In-taek (Foto: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


Mitt under tilltagande krigshot mellan Syd- och Nordkorea, tillkännagav Syds återföreningsministerium på onsdagen att man gör förberedelser för ett osannolikt enande av de två länderna.

Ministern för återförening, Hyun In-taek, presenterade på onsdagen 2011-års plan för återförening för president Lee Myung-bak och andra tjänstemän. Återföreningsministeriet började sina operationer år 1969. En av dess prioriteter är ”förberedelser för återförening”.

Nord- och Sydkorea har tekniskt sett varit i krig sedan Koreakriget år 1953, eftersom inget fredsfördrag har undertecknats. Spänningarna mellan det kommunistiska Nord och det blomstrande Syd nådde nya höjder under 2010 med Nords beskjutning av ön Yeonpyeong, där människoliv skördades.

När Sydkorea bildade återföreningsministeriet för 40 år sedan, insåg landet att det fanns ett behov av en vägbeskrivning för förberedelserna för återföreningen. Det koreanska folket skulle involveras i dessa förberedelser var slutsatsen av en diskussion mellan tjänstemän och experter efter presentationen. På så sätt kan en fast grund läggas för en fredlig återförening, enligt ett pressmeddelande från ministeriet.

Ett andra mål var att ”framkalla positiva förändringar i Nordkorea”. Efter att ha diskuterat krigshoten under de senaste månaderna och våldsaktionerna mot Sydkorea, var en slutsats att det är osannolikt att ”nordkoreanska myndigheter kommer att ändra sig för tillfället”.

För att åstadkomma positiva förändringar gjorde man i diskussionen åtskillnad mellan regimen och folket. Ett nytt närmande till det nordkoreanska folket, vilkas åsikter och uppfattningarna snabbt förändras, ses som ett sätt att främja positiva förändringar i Nordkorea. Ett sätt är att aktivt förbättra mänskliga rättigheter för nordkoreanerna och öka stödet till de 20 000 nordkoreanska flyktingarna i Sydkorea.

Sista punkten i återföreningsministeriets plan var mellan-koreanska relationer. År 2010 stördes relationerna. Sydkorea stoppade handeln mellan staterna efter att Nordkorea befunnits skyldigt till sänkningen av skeppet Cheonan i mars. Som resultat visade siffror, som publicerades av återföreningsministeriet förra månaden, en nedgång i handeln med upp till 47,6 procent, beroende av sektorn, mellan januari och november.

President Lee Myung-bak visade sin vilja att återuppta sexpartssamtalen, meddelade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap, eftersom han ser dem som enda sättet att diskutera ett kärnvapenfritt Nordkorea. Sexpartssamtalen med Japan, Kina, USA och Ryssland strandade efter december 2008. Nordkorea uttryckte sin vilja att återuppta samtalen efter att landet förklarat dem vara ofruktbara i juli 2009.

År 1969 bildades återföreningsministeriet för att arbeta för ett fredligt enande av delat Korea, även om ett faktiskt enande inte förväntades inom en nära framtid. Efter 41 år är dess målsättning densamma och likaså kan den förväntade tidsramen för att nå fram till enandet vara densamma.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48282/