Svininfluensapandemi förklaras officiellt vara över
Patienter väntar på behandling på ett sjukhus i Anhuiprovinsen i Kina den 8 januari 2010. H1N1, svininfluensapandemin förklarades av Världshälsoorganisationen officiellt vara över på tisdagen . (Foto: STR / AFP / Getty Images)


Svininfluensapandemin förklarades av Världshälsoorganisationen (WHO) officiellt vara över på tisdagen den 10 augusti. Fastän FN-organet förklarade H1N1-pandemin vara över kräver man fortsatt vaksamhet i frågan.

– Vi går nu in i postpandemisk period. Det nya H1N1-viruset har i stort sett sina bästa dagar, säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO. Tillkännagivandet kommer 14 månader efter att H1N1 förklarades vara en pandemi av FN-organet.

Enligt WHO spred sig viruset ”enastående snabbt” och nådde 120 länder och territorier på mindre än två månader.

Chan säger att hon förväntar sig att H1N1-viruset ”lägger sig till med beteendet hos ett årstidbundet influensavirus och fortsätter att cirkulera under några år framöver.”

I tisdags dog en 48-årig kvinna i Amritsar, Indien, enligt uppgift på grund av H1N1-viruset. Från och med den 1 augusti har enligt kännedom totalt 18 449 människor över hela världen dött till följd av H1N1.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40732/