Svininfluensan sprider sig snabbt i Kina
En mor med sin son som får behandling mot svininluensa på ett sjukhus i Hefei i Anhuiprovinsen den 25 november. Kina har rapporterat officiellt 53 döda och 70 000 bekräftade fall av svininfluensa, enligt AFP. (Foto: AFP)


En läkare från ett provinsialsjukhus i Hebeiprovinsen i nordöstra Kina berättar för Epoch Times att svininfluensaepidemin är utom kontroll runt om i Kina.

– Sjukhusen är överfyllda med patienter som klagar på feber och influensa. Hälsoministeriet har vetskap om att 80-90 procent av dem kan ha fått H1N1 viruset, men har beordrat sjukhusen att inte diagnostisera epidemin som svininfluensa, så att inte panik utbryter bland patienterna, sade läkaren.

– Sjukhusen kan inte ta emot så många patienter. Det finns inte ens rum för dem. De behandlas som vanlig influensa. Det finns inga sängar åt dem, och inte heller någon isoleringsplats.

– Sjukdomen utvecklas snabbt. Många har dött inom två till tre dagar. Deras lungor infekterades och slutade att fungera. Många av dem som har dött är barn och unga människor. Många patienter har dött utan att man ställde någon diagnos, så de som hade fått svininfluensan kan inte spåras.

– Det är också dyrt att lägga patienter i karantän. I början stod staten för kostnaderna. Efter ett tag hade den inte råd med det. Så nu måste antingen patienterna eller försäkringsbolagen betala, fortsatte läkaren.

Sjukhus i Guangdongprovinsen kan inte heller ta emot patienter på grund av kapacitetsbrist. Enligt Yangcheng Evening News, är de pediatriska klinikerna och akutmottagningarna på sjukhusen i Foshan överfyllda med patienter. Den pediatriska kliniken på ett sjukhus tar dagligen emot 3300 patienter. Antalet patienter vid ett annat sjukhus i Foshan har ökat med 50 procent. Antalet personer som behöver intravenösa injektioner på akutmottagningen vid ett av sjukhusen har ökat från 600 till 1500 personer per dag.

Det finns inga vårdplatser på den pediatriska kliniken vid Foshansjukhuset för traditionell kinesisk medicin. Enbart sju läkare är i tjänst och de är tvungna att arbeta övertid. Sjukhuset måste således begränsa antalet patienter som kan få en tid hos läkarna, rapporterar Yangcheng Evening News.

En sjuksköterska från ovanstående sjukhus berättade för Epoch Times:

– Varje dag kommer det hundratals personer som vill ha tid hos en läkare. Vi är tvungna att begränsa antalet patienter. Läkarna är otroligt upptagna. De flesta av patienterna är barn med influensa och andningssvårigheter. Även de andra sjukhusen i Foshan är överbelastade. De flesta av patienterna där är också barn.

– Vi jobbar ända till midnatt varje dag. En del läkare har blivit så överbelastade att de själva har blivit sjuka. Ibland är det väldigt många människor, bland annat föräldrar som vill att deras barn ska undersökas av läkare så fort som möjligt. En del familjemedlemmar har blivit aggressiva mot sjuksköterskorna – de till och med slår dem – på grund av att kön rör sig så sakta. Då fler läkare blivit sjukskrivna, har vi fått brist på personal, sade sjuksköterskan.

Enligt rapporten i Yangcheng Evening News finns det en skylt vid huvudingången på ett sjukhus som varnar patienter om tre timmars väntetid. En sjuksköterska sade att under natten är väntetiden till och med längre.

Originalartikel på kinesiska

Översatt från engelska