Svininfluensan blir alltmer aktuell


Den så kallade svininfluensan A(H1N1) har en ny genetisk sammansättning och därför har ingen haft den här influensan tidigare. Därmed är ingen immun och vem som helst kan således insjukna om de utsätts för smitta. Därför har ett vaccin tagits fram.

Regeringen med äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i spetsen, hade på tisdagen samlat personer från Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting som en service till media. Varje tisdag kommer de att samlas till en presskonferens om det aktuella läget.

Såväl Världshälsoorganisationen WHO som svenska myndigheter har höjt beredskapen och bevakar smittspridningen. Den svenska befolkningen ska vaccineras och poängen med själva vaccineringen mot den nya influensan är att den effektivt minskar smittspridningen.

Det här vaccinet är ännu inte godkänt utan genomgår för närvarande en godkännandeprocess. Så fort den europeiska myndigheten har godkänt vaccinet kommer resten av godkännandeprocessen att gå fort, uppgavs under tisdagens presskonferens i Rosenbad.

Erfarenheter visar att en influensa kommer i både en, två och tre vågor. Den första vågen av influensafall är inte så omfattande. Hur svininfluensans vågor går kan man inte se ännu, däremot vet forskarna att det här viruset färdas fortare än andra virus. En ny våg kommer att komma fortare, kanske en på hösten och en på vintern.

Tidigare typer av influensa har drabbat äldre, men svininfluensan drabbar i högre grad yngre. Det beror på att kroppen inte känner igen den här typen av virus hos de yngre. De äldre har i sin kropp minne av tidigare influensatyper som gör att de har bättre motståndskraft.

Antalet personer som kommer att insjukna är en fråga om när vaccineringen börjar och hur effektivt den blir. När vaccinet är på plats, ungefär första veckan i oktober, kommer riskgrupper att vaccineras och under den andra halvan av oktober kommer den breda vaccinationen att sätta igång. Den blir utspridd över höstmånaderna.

Riskgrupper är de personer som har regelbunden kontakt med sjukvården.

Förutom vårdcentraler kommer även skol- och företagshälsovård och liknande att vaccinera. Den kommer att ges i två doser där den första dosen inte är så effektiv, men den andra är det desto mer, den sägs ge ett 90-procentigt skydd.

Den första vågen av influensafall beräknas resultera i 15 procents sjukskrivningar. Den andra vågen, som hårdare drabbar befolknngen, förutses leda till sjukskrivningar på 50 procent av arbetskraften, tror myndigheterna.

Sveriges Kommuner och Landsting som är Sveriges största arbetsgivare förbereder sina anställda. De försöker i nuläget att tänka sig in i om ytterligare problem kan komma att dyka upp. De ser också över situationerna på arbetsplatserna – skulle en nyckelperson insjukna, vem kan då rycka in, och så vidare.

På sajten krisinformation.se finns bland annat många frågor om svininfluensan med svar.

En telefonlinje att ringa vid behov har nummer 020 – 20 20 00

Sjukvårdsrådgivning har nummer 1177. Kontrollera om numret har tagits i bruk där du bor på sajten 1177.se