Svettkörtlar i fingarna kan avslöja självmordsbenägenhet


Forskare bakom en stor svensk-tysk studie har upptäckt att mätning på svettkörtlarna i fingrarna med stor säkerhet kan påvisa om deprimerade personer är benägna att ta sitt liv.

Förändringar i omgivningen påverkar en deprimerad och självmordsbenägen person på ett sätt som skiljer sig från den som inte är deprimerad. Något som även tidigare forskning har bekräftat.

I den aktuella studien undersöktes 783 tyska deprimerade patienters hyporeaktivitet, en minskad förmåga att reagera på olika intryck.

Testdeltagarna fick lyssna på ett mönster av toner samtidigt som sensorer på fingrarna mätte deras reaktioner.

Forskarna såg att i aktiviteten i fingrarnas svettkörtlar, blodgenomströmningen och blodtrycket, med 97 procents säkerhet kunde avslöja om den deprimerade var självmordsbenägen.

”Resultaten är så starka att jag själv är förbluffad”, säger docent Lars-Håkan Thorell, docent i experimentell psykiatri vid Linköpings universitet som är en av forskarna bakom studien, i en kommentar till SVT.

Forskarna hoppas på att de nya nya rönen kan bidra till ett genombrott när det gäller arbetet med självmordprevention.

Förra året begick 1523 personer över 15 år självmord i Sverige. En ökning med 145 självmord jämfört med året innan.

Källor

Journal of Psychiatric Research

SVT

Karolinska Institutet