Sveriges studenter bostadslösa
Många bostäder i höghus i Stockholm. (Foto: AFP/Andy Buchanan)


Den 23 augusti presenterade Sveriges förenade studentkårer, SFS, sin bostadsrapport för 2011. Det är en granskning av bostadssituationen i hela landet inför terminsstarten.

Rapporten visar att det är stor bostadsbrist för våra svenska studenter i nästan alla studentstäder med endast några få undantag.

I den granskning som SFS gjort kan vi se att 4 av 30 studentstäder kan garantera studenterna boende inom 30 dagar. För många är den enda lösningen en hyrd luftmadrass eller en campingstuga för att få tak över huvudet.

I Stockholm är situationen
akut. Där ska 80 000 studenter dela på 12 000 studentbostäder. I Lund, Göterborg och Malmö är situationen också svår.

– Den svåra bostadssituationen för studenter ligger fortsatt på en ohållbar nivå. Regeringens reformer är tandlösa och politikerna inväntar bättre tider, men studenterna är bostadslösa nu, säger Camilla Georgsson, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, i ett pressmeddelande.

För att kunna lyckas med att ge studenterna ett boende inför terminsstarten, visar rapporten att de städer som har ett utvecklat sammarbete mellan kommun, bostadsbolag, högskola och studenkår har uppnått goda resultat.

– Ett starkt lokalt samarbete där studenternas behov står i fokus är en framgångsfaktor som fler kommuner och regioner måste ta till sig. Studenter ska ses som en investering, inte som ett problem, säger Camilla Georgsson.