Sveriges skolor får väl godkänt av föräldrar


En ny undersökning visar att 7 av 10 föräldrar är nöjda med sitt barns skola och 9 av 10 föräldrar upplever att deras barn trivs i skolan.

Lärarförbundet har tillsammans med Novus undersökt föräldrars attityder till barnens skola och det har visat att Sveriges lärare gör ett mycket bra jobb som många föräldrar uppskattar.

De 885 intervjuade var hälften kvinnor och hälften män, föräldrar till barn i grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningen gjordes i större och mindre orter med spridning över hela Sverige.  En femtedel av deltagarna i undersökningen har barn i en friskola.

Pontus Haag, pressekreterare på lärarförbundet är nöjd med resultatet av undersökningen.

– Jag är glatt överraskad över resultatet efter de senaste årens negativa mediabild som Sveriges skolor fått. De flesta skolor är i dag välfungerande, man har en positiv uppfattning om skolan och som förälder känner man närhet till lärare och klasskamrater. I dagens samhälle står de flesta föräldrar nära verksamheten.