Sveriges BNP får sig ett lyft medan Danmark ligger lågt


Tillväxten i Sverige har nu med tydliga siffror visat att Sverige och Danmark växer i otakt.

Danmarks BNP har under andra kvartalet minskat med 0,3 procent. Sveriges BNP håller däremot i sig och har till och med stigit med jämförande års andra kvartal med 2,6 procent, där första kvartalet steg med 0,7 procent enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) siffror.

Enligt SCB:s jämförbara uträkning för andra kvartalet var den tidigare beräknad till 1,9 procent, något som nu måste ändras till dess rätta ökning på 2,6 procent. Enligt SIX news hade marknaden väntat sig en tillväxt på 2 procent, något som nu glatt överraskande översteg det.  

Den främsta bidragande faktorn till BNP ökningen är alla hushållens varaktiga ökande konsumtion. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 1,5 procentenheter till BNP utvecklingen, skriver News Øresund.