Sveriges befolkning fördubblades på 125 år


Den 30 juni i år uppgick Sveriges befolkning till drygt 9,2 miljoner människor, enligt SCB:s befolkningsstatistik. År 1883, för 125 år sedan, uppgick befolkningen till 4,6 miljoner. Det tog alltså 125 år att fördubbla folkmängden.

1883 bodde majoriteten av befolkningen på landbygden och endast drygt 16 procent i städerna. Invånarna i den tidens städer uppgick till ungefär samma antal personer som i dag bor i Stockholms kommun, 800 000 invånare.

Statistiken för det första halvåret i år visar att det föddes 56 035 barn varav 51,9 procent var pojkar. Räknar vi bort personer som avlidit får vi fram födelseöverskottet och det står för knappt en tredjedel av Sveriges befolkningstillväxt. Det är invandringen som står för den största delen av befolkningstillväxten och den största gruppen är svenska medborgare som flyttat tillbaka till Sverige.

Under det första halvåret ökade Sveriges befolkning med totalt 32 094 personer. Störst var ökningen i Stockholms län med 15 289 personer och speciellt i Stockholms kommun som nu åter har samma antal invånare som i början på 1960-talet.

Avslutningsvis lite begrundansvärd historisk statistik från Statistiska centralbyrån. Den har uppgifter om hur många kvinnor det under årens lopp har gått på 1000 män. 1883, när de allra flesta bodde på landet, var det ett överskott på 64 kvinnor.

Drygt 80 år senare, 1965, hade överskottet sjunkit rejält, till endast en kvinna. Undrar just om det var en dålig tid för kvinnorna eller en bra tid för männen, sett ur överlevnadssynpunkt? Vid nyåret i år gick det 1012 kvinnor på 1000 män.