Sveriges ambassadör attackerad


Sveriges ambassadör i Moskva Johan Molander attackerades när han var på väg till ett möte på Estlands ambassad på onsdagen. Molanders bil stoppades av en uppretad folkhop som sparkade på bilen, rev ner den svenska flaggan och förstörde en sidospegel, uppger förste ambassadsekreterare Christina Johannesson för TT.

-Det var en obehaglig och aggressiv stämning. Rysk polis ingrep men för sent. De var dessutom i numerärt underläge, säger Johannesson som betonar att varken ambassadören eller hans chaufför skadades vid incidenten.

-Kabinettssekreterare Frank Belfrage på UD i Stockholm har lämnat en skarp protest till den ryske ambassadören Aleksandr Kadakin. Vi lämnar under dagen en motsvarande skarp protest till ryska UD i Moskva, säger Johannesson.

Molander hade åkt till den estniska ambassaden för att diskutera de senaste dagarnas spända relationer mellan Estland och Ryssland med den estländske ambassadören Marina Kaljurand. Mötet hölls kort före oroligheterna i samband med Kaljurands presskonferens på annat håll i Moskva.

”Sverige ser allvarligt på händelsen”, hette det senare i ett officiellt UD-uttalande.

Sverige har därför kallat upp den ryske Stockholmsambassadören till kabinettssekreterare Belfrage för att ta emot en formell skarp protest förutom den som framfördes muntligt på onsdagsförmiddagen.

UD noterar också att den ryska polisen ”ingrep alltför sent och i otillräcklig omfattning” vid den ”allvarliga incidenten” som sades ha pågått i 20 minuter.

Händelsen utgör ”ett flagrant och oacceptabelt brott mot Wienkonventionens bestämmelser om den mottagande statens skyldighet att skydda diplomatiska företrädare och beskickningar”, heter det vidare och Sverige kräver ryska åtgärder.

”Sverige kräver att ryska myndigheter omgående utreder händelsen samt lämnar en förklaring till det inträffade”.