Sverige står väl rustat i krisen men oro finns


Hur det står till i världen och i Sverige idag har SEB analyserat i sin tidning Nordic Outlook. Det allmänna intrycket är att den globala återhämtningen har förbättrats och att Sverige står väl rustat.

Den krispolitik som uppstod efter finanskrisen, för att hantera kaoset i de ekonomiska och finansiella systemen i världens länder, har haft verkan och stabiliserat systemen. Men länderna har lånat mycket pengar för detta ändamål och nu är oron stor för hur man tillräckligt snabbt ska få statsfinanserna på rätt köl.

Det finns också en oro för att förändringarna i den globala kreditmarknaden kommer att påverka tillgången såväl som kostnaden för pengarna som lånats eller ska lånas. Tillväxten kommer att hämmas blir slutsatsen.

SEB tror att arbetsmarknaden inom OECD-länderna kan stabiliseras men att risken är stor för att arbetslösheten stannar på höga nivåer. Inflationen å sin sida väntas bli liten i världsekonomin.

Flera länder med euro som valuta har inte effektiva ekonomiska och politiska styrmedel som kan hantera den uppkomna situationen och dessutom kommer samarbetet inom EMU att testas ordentligt när arbetslösheten är hög. Euron fortsätter att försvagas, skriver SEB.

Det är ju knappast en nyhet att många länder befinner sig i ett bekymmersamt statsfinansiellt läge. Men för till exempel flera EMU-länder saknas nu ekonomisk-politiskt manöverutrymme om tillväxtkurvorna skulle börja peka nedåt när varken räntan, valutan eller finanspolitiken står till förfogande. Det oroar många finansiella aktörer, säger SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i ett pressmeddelande.

Att Sverige står väl rustat tror banken beror på erfarenheterna från 1990-talskrisen, eftersom Sverige då gick igenom en statsfinansiell restaurering vilket andra länder gör nu. Statsfinanserna har stått emot nedgången i den svenska ekonomiska utvecklingen överraskande bra.

SEB tror att arbetslösheten når en toppnivå på 9,5 procent under det andra kvartalet i år.

Försvagningen på arbetsmarknaden har blivit mildare än väntat. Det är glädjande eftersom det minskar riskerna för stora långsiktiga skador på ekonomin. Samtidigt lär det ta tid innan vi kommer ned till mer rimliga nivåer, säger Håkan Frisén SEB:s prognoschef.

Riksbanken antas höja räntan under juli och i december har det nått 1,5 procent och dubbelt så mycket ett år senare.

Med tanke på att det var belåningen av fastigheter i USA som blåstes upp och utlöste krisen, skriver SEB att Riksbanken eller en annan myndighet borde få tydligare befogenheter att påverka belåningsgrader och amorteringstakter, för utlåningen till hushållen ökar snabbt och en prisuppgång på fastigheter är att vänta.

Svensk export och privat konsumtion kan överraska positivt, skriver banken, men påpekar samtidigt att vi är beroende av den internationella konjunkturen.

Facit kan bli något positivt men vi bör också ha realistiska förväntningar, säger Robert Bergqvist SEB:s chefsekonom.