Sverige smyger sig närmre Natos skarpa verksamhet
Soldater från Litauen deltar i Natos militära övningar med VJTF den 18 juni 2015 i Zagan, Polen. Enligt SvD planerar regeringen att närma Sverige till Natos skarpa insatsverksamhet. (Foto: Sean Gallup/ Getty Images)


Regeringen håller på att involvera Sverige i Natos skarpa förband vid händelse av krigsutbrott i till exempel Baltikum, rapporterar SvD. Tidningen har tagit del av hemligstämplat material från försvarsdepartementet.

SvD avslöjade på fredagen en hemligstämplad promemoria kallad ”Orientering om JEF och önskemål om svenskt deltagande”, vilken upprättats av ”Försvarsmakten – Försvarsavdelningen London”. Överste Mats Danielsson, försvarsattaché vid Sveriges ambassad i London, bekräftade för SvD att Storbritannien öppnat för att Sverige ska delta i JEF.

JEF, som är en förkortning för Joint Expeditionary Force, kommer 2017 att ta över ansvaret för Natos nya spjutspetsstyrka ”Very High Readiness Joint Task Force”, VJTF.  Nato fattade beslut om VTJF på toppmötet i Wales i september, och den är avsedd för omedelbara insatser i Östeuropa vid kris- eller krigsläge.

— Med det här kommer vi ännu närmare Natos skarpa verksamhet och ännu närmare artikel fem i Natos stadgar om kollektivt försvar, sade försvarsutskottets ordförande Allan Widman till SvD.

Det hemliga dokumentet fanns redan på försvarsdepartementet sedan ett halvår, när regeringen skrev i försvarspropositionen att ”Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten i norra Europa”. Som ett exempel nämns JEF.

Enligt tidningen är britternas önskemål om svensk delaktighet i JEF och VJTF inte speciellt känd utanför regeringskretsen. Allan Widman säger att det ”inte getts någon information på officiella och korrekta vägar”.

VJTF ska kunna mobilisera 5 000 soldater inom 48 timmar i Polen, Rumänien, Bulgarien och de baltiska länderna. Utöver Storbritannien ingår Danmark, Norge, Holland, Estland, Lettland och Litauen.

Sedan två år tillbaka deltar Sverige i Response Forces Pool, RFP, som är en reserv inom Nato Responce Force.