Sverige satsar på domare


Inom sex år kommer en tredjedel av Sveriges nuvarande domare att ha gått i pension. Detta innebär att en stor mängd kunskap i ett viktigt samhällsyrke nu behöver överföras till en ny generation. För underlätta detta har domstolsverket startat den så kallade Domarskolan som från och med 2009 ska förse Sveriges Domstolar med högre utbildning.

– Det finns alltid en risk när så här mycket kompetens ska överföras från en generation till en annan, men genom den nya utbildningen tror jag att vi kan minimera den risken, säger Roberth Nordh, rektor på den nya Domarskolan.

Domarskolan ska bland annat göra det lättare och mer attraktivt för åklagare, advokater och andra med olika erfarenheter och kvalifikationer inom det juridiska området att bli domare. Den nya utbildningen är unik för Sverige och har enligt Nordh ingen motsvarighet i andra länder beträffande struktur och omfattning.

– Tidigare har det mest funnits punktvisa utbildningsinslag och de har inte haft den omfattningen och varit av det övergripande slaget som Domarskolan. Detta är en mycket kraftig utökning och satsning på utbildning, säger Nordh.

Nordh ser inte bara Domarskolan som ett sätt att få generationsväxlingen att gå smidigt utan ser den även som ett sätt att kvalitetssäkra kunskaperna i domstolarna i allmänhet samt stärka allmänhetens förtroende för domstolsväsendet.