Sverige sägs delta i dataspioneri
Bryssel den 5 september 2013: Ordföranden för Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter Juan Fernando Lópes Aguilar (t v) välkomnar grävande journalisten och författaren Duncan Campbell (t h) inför den första hearingen om NSA:s elektroniska massövervakning av EU-medborgare. (Foto: John Thys/ AFP)


Den brittiska journalisten och underrättelseexperten Duncan Campbell hävdade i en utfrågning i Europaparlamentet på torsdagen, att Sverige och FRA samarbetar med den amerikanska och brittiska underrättelsetjänsten i deras avlyssningsarbete.

Enligt Campbell jobbar Sverige numera tillsammans med ”Five eyes” (FVEY), som är en allians mellan USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Sverige sägs vara den största samarbetspartnern utanför de engelskspråkiga länderna, och en nyckelpartner till NSA (National Security Agency, amerikanska underrättelsetjänsten).

Utfrågningen ägde rum i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, som har i uppdrag att utreda vad signalspaningen mot världens datatrafik innebär för EU:s medborgare.

Enligt Campbell är uppgifterna ”topphemliga” och i en intervju med Aftonbladet sade han bland annat att uppgifterna om Sverige var bland det känsligaste materialet som Edward Snowden läckte till tidningarna.

Han menade att det globala övervakningssystemet kommer att sprida sig i EU med hjälp av aktiva och samarbetsvilliga medlemsstater, som till exempel Sverige, om det inte stoppas.

Sverige lär bland annat ha tillgång till kablar som ingen annan har, och sannolikt undervattenskablar för datatrafik i Bottenhavet.

”Försvarets radioanstalt (FRA) har bedrivit satellitspaning under flera års tid och också drivit igenom nya internetlagar för att få tillgång till undervattenskablarna”, sade han på utfrågningen.

De svenska politiker som tillfrågats i svenska medier under fredagen har förnekat kännedom om uppgifterna, däribland utrikesminister Carl Bildt, som sade till SR att han ”ställer sig tveksam till Campbells uppgifter”.

Miljöpartiets Maria Ferm sade till SR:

”Om uppgifterna stämmer tycker jag att det är mycket allvarligt. Bland annat eftersom regeringen tidigare har sagt att de inte haft fullständig bild över USA:s övervakning och inte kunnat vidta några åtgärder.”