Sverige rustar för influensan
I slutet av september kommer vaccineringarna för influensan att komma igång i Sverige. (Foto: AFP/DDP/Thomas Lohnes)


Snart är sommarlovet och semestern över och vi samlas igen på skolor och arbetsplatser. Det innebär att risken för smittspridning ökar. Information om svininfluensan och dess följder har vi kunnat följa i media. Frågan är hur allvarlig är den nya influensan?

Runt om i landet uppmanas nu företag, kommuner och landsting att förbereda sig för influensan. Samhällsviktiga verksamheter behöver se över och ha beredskap för stor frånvaro av arbetskraft.

Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som har ett övergripande samordningsuppdrag att koordinera information till allmänheten vid en epidemi som kan utvecklas till en pandemi. Myndigheten har också rollen att samverka med Socialstyrelsen för samhällsplanering av en pandemi.

Socialstyrelsens definition av pandemi är:
”En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.”

MSB uppmanar nu alla samhällsviktiga verksamheter att se över sin pandemiplanering.

På internet kan man söka råd på myndigheternas krisinformationsida där allmänheten kan ta del av viktig samhällsinformation från länsstyrelser, kommuner, myndigheter och andra ansvariga i händelse av risker och kriser.

På Smittskyddsinstitutets (SMI) informationssida förklarar man vad som är skillnaden mellan den nya influensan och säsongsinfluensan. En skillnad är att många fler kommer att drabbas. Fler människor är mottagliga på grund av att de saknar immunförsvar. En annan är att ju fler individer drabbas blir också antalet svårt sjuka personer fler, även om risken för komplikationer för en enskild insjuknad person inte är större.

Ännu är inte vaccinationsfrågan helt löst i alla landsting. Men någon gång i slutet av september beräknas vaccineringarna att komma igång och alla kommer att erbjudas vaccination.

Trots att två unga svenskar behövt respiratorvård, är den nya influensan en ”mild influensa” enligt SMI.

Förklaringen är att man tittar på hur många fall av svåra sjukdomstillstånd den nya influensan verkar ge jämfört med den årliga säsongsinfluensan, och med vad man sett vid tidigare pandemier.

Jämförelser görs framförallt med Spanska sjukan som härjade 1918. Den nya influensan  A(H1N1)verkar ha ett lindrigare förlopp hos de flesta. Man måste ändå komma ihåg att influensa är en jobbig sjukdom och svåra sjukdomstillstånd och dödsfall kan förekomma, påpekar man på SMI:s informationsida.

Myndigheten följer också utvecklingen i andra länder. Sjukvårdens situation i Australien, England och USA är mycket ansträngd.  Många fler personer har drabbats av en lunginflammation till följd av svininfluensan jämfört med den årliga influensan men att risken för svår sjukdom troligen inte är större än vid säsongsinfluensan.

Enligt  senaste siffror från FN:s världshälsoorganisation WHO har 1154 personer i världen avlidit i svininfluensan.

Vid en okomplicerad influensa får man hög feber, muskelvärk och hosta som varar i genomsnitt mellan tre och fem dagar. De flesta återhämtar sig efter några dagars vila, men kanske har man lite hosta en tid efteråt. Om man känner sig sämre efter några dagar kan det vara tecken på att man drabbats av bakteriella komplikationer, varav en allvarlig sådan är lunginflammation. Särskilt äldre och personer med skör hälsa kan då behöva sjukhusvård.

Siffror från SMI talar om att årligen dör mellan 1000 och 2000 personer i säsongsinfluensa. De flesta är äldre personer.

Det som har varit speciellt med den nya influensan och som har medfört att det upplevs som hotfullare är att denna gången är det främst unga och friska som har drabbats med svår lunginflammation som följd,  där även respiratorvård varit nödvändig.

I Sverige har vi hittills haft 360 laboratorieverifierade fall av influensa. I ett fall är läget allvarligt.

Några råd från SMI för att minska smittspridning är att undvika andra människor om du blir sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk. God handhygien är mycket viktigt och att hålla avstånd till andra människor.