Sverige lever i ”en karg omgivning”
Finansminister Anders Borg. (Foto: Regeringskansliet)


Visserligen är Sveriges offentliga finanser bland de starkaste i Eu med en låg statsskuld, skriver regeringen i sitt nyhetsbrev som publicerades idag, men det råder sedan fem år tillbaka en kris i världsekonomin som slår tillbaka på sysselsättningen i landet.

Trots flera åtgärder är arbetslösheten fortfarande hög och den väntas öka i år och nästa år, till cirka 8,4 procent 2014. Även om regeringen i budgeten för 2013 presenterade ett omfattande paket för att dämpa arbetslösheten, bedömer regeringen att läget är allvarligt.

– Det blir en segdragen, långsam och trög återhämtning både under 2013 och 2014, sade Anders Borg på presskonferensen där vårpropositionen presenterades på måndagen.

Prognosen framåt är osäker på grund av osäkerheten om euroländernas möjligheter att komma tillrätta med sina problem.

•Oro kring politisk utveckling i Italien

•Reformarbete pågår i Spanien

•Frågetecken kring Greklands fortsatta implementering av programåtgärder

•Cypern femte eurolandet att ansöka om bankstöd

•Strukturella problem och låg tillväxt i många euroländer

– Vår bedömning är att våren dröjer och att det finns en risk för fortsatta frostnätter, när vi blickar framåt. Det är helt enkelt en karg omgivning, sade Borg.

Trots det har Sverige fortfarande starka offentliga finanser jämfört med andra. Vi måste dock ha säkerhetsmarginaler ifall utvecklingen blir tyngre och mer besvärlig, enligt Borg.

För att motverka att arbetslösheten biter sig fast föreslår regeringen ytterligare satsningar för att dämpa euroländernas effekter på den svenska arbetsmarknaden.

I vårpropositionen föreslås satsningar inom yrkesvux, att öka antalet platser inom praktik och arbetsmarknads-, ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar.

Den regionala tillväxten förstärks genom att 40 miljoner kr satsas 2013 och lika mycket 2014. Genom att omfördela medel inom infrastrukturen får järnvägar 700 miljoner till drift och underhåll.