Sverige kan avlyssna Norges utlandssamtal
Sverige kan avlyssna norsk telefoni till utlandet. (Foto: Tim Sloan / AFP)


Efter uppgifterna från Edward Snowden om att norsk mobiltelefoni har övervakats av USA börjar Norge se över landets integritetsskydd. Bland annat vill de frigöra sig från svensk övervakning.

2008 antog Sverige nya övervakningslagar som ger Försvarets radioanstalt (FRA) möjlighet att avlyssna större delen av norrmännens kommunikation med utlandet. Detta för att norsk tele- och datatrafik till kontinenten går via svenska kablar.

Høyres Michael Tetzschner som sitter i Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté är bekymrad. Han säger att varken opinionen eller politikerna har vetat något om situationen, rapporterar NRK.

På tisdagen har Norges transportminister Ketil Solvik-Olsen (Framskrittspartiet) ett möte med Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i Sotckholm för att bland annat diskutera frågan.

Det socialliberala partiet Venstre anser att lösningen är att dra egna internetkablar från Norge till kontinenten, för att slippa svensk övervakning, värna om yttrandefriheten och rätten till personlig kommunikation. Per Morten Hoff som är generalsekreterare för IKT-Norge, en intresseorganisation för norsk informations- och kommunikationsteknologi, stödjer förslaget. Han säger till NRK att det till exempel har varit fullt möjligt för Sverige att följa med i budgivningen vid köp av stridsplan.

”Norge bör se till att vi har kapacitet ut ur landet som vi själva förfogar över till 100 procent. Vi borde ha egna linjer som går direkt till kontinenten. Svenskarna kan idag avlyssna och snoka i kommunikation som berör Norges väsentliga intressen,” sade han till NRK.