Sverige inne i en varm klimatperiod
Snabba förändringar har styrt klimatet i norra Europa


Det allmänna samtalsämnet är ju som bekant vädret. I vårt nordliga klimat anser vi för det mesta att vädret är antingen för varmt, kallt eller som i sommar allt för regnigt. Men hur har det svenska vädret sett ut under de senaste århundradena? 

Enligt forskare är Sverige nu inne i en varm klimatperiod och har styrts av överraskande snabba förändringar i klimatet.

Vid Institutionen för geovetenskap på Göteborgs universitet, har forskaren Christin Eriksson kartlagt klimatets variationer i norra Europa sedan 1500-talet. Fokus för studien har särskilt varit vinterklimatet.

– För att vi ska förstå på vilket sätt globala klimatförändringar påverkar måste vi förstå hur klimatet varierar på den regionala skalan, säger Christin Eriksson i ett pressmeddelande.

Till sin hjälp har Christin Eriksson några av världens längsta dataserier med uppgifter om lufttemperatur och isförhållanden i Östersjöområdet för de senaste femhundra åren och genom att använda nya, statistiska metoder för att studera dataserien har hon kommit fram till sitt resultat.

I Östersjöområdet har det visat sig att vinterklimatet varierat mer under de senaste 500 åren än vad som tidigare kunnat påvisas. Vår del av världen har haft perioder av både mildare och kyligare vinterklimat.

Det har varit ganska långvariga perioder men överraskande nog har det visat sig att vinterklimatet styrts av snabba förändringar, vilket också har bekräftats av flera oberoende dataserier från Östersjön.

Christin Eriksson hittade 15 perioder under de senaste 500 åren som avviker från medelvärdet. Hon fann att åtta perioder var varmare än medelvärdet, medan sju var kallare.

Den varma period vi nu befinner oss i började i slutet av 1800-talet. Det har varit en större årlig variation mellan vintrarna inom de kalla klimatperioderna än inom de varma.

I sitt arbete har hon också studerat Östersjöns maximala utbredning av is och flodtillförsel. Det senaste århundradets maximala isutbredning var i genomsnitt mindre än isutbredningen under tidigare århundraden, medan färskvattentillförseln varit stabil.

Det här resultatet kan indikera att en framtida temperaturökning kan leda till minskad färskvattentillförsel i söder och ökad färskvattentillförsel i norr, som i sin tur påverkar Östersjöns saltbalans och känsliga ekosystem.


Mest Lästa