Sverige inför tillfälliga gränskontroller
Mikael Hvinlund från Migrationsverket och inrikesminister Anders Ygeman på onsdagens presskonferens. De meddelade att regeringen på torsdagen kommer att besluta om att införa tillfälliga gränskontroller, med omedelbar verkan. (Foto: Skrämdump)


Torsdagen den 12 november klockan 12 kommer Sverige att införa tillfälliga gränskontroller, för att underlätta Migrationsverkets arbete. Kontrollen kommer att pågå fram till den 21 november.

Migrationsverket vill kunna säkerställa att prioriterade grupper som ensamkommande barn och barnfamiljer först och främst får hjälp, och de tror att kontrollerna kan ge ett mer ordnat mottagande.

— Vi löser inte längre uppdraget att ge alla asylsökanden tak över huvudet, sade Migrationsverkets kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund på en presskonferens.

asylsök_9nov

Mellan 2 och 8 november kom 10 201 migranter vilket är rekord. (Illustration: Migrationsverket)

Sedan i september har Migrationsverket registrerat 80 000 asylsökanden, vilket är lika många som registrerades under hela förra året. Det faktum att migrationsströmmarna är blandade försvårar Migrationsverkets arbete.

Väntande människor sover i tält utanför Migrationsverkets kontor, i myndighetens receptioner och på tillfälliga evakueringsplatser.

Kontrollerna innebär att alla som vill passera Sveriges inre gräns måste legitimera sig, vilket kommer att underlätta identifikation.

Inrikesminister Anders Ygeman sade att polisen anser att det finns ett hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, men polisen har inte begärt att regeringen ska införa tillfälliga gränskontroller. Myndigheten för samhällsskydd har påtalat att landets samhällsfunktioner utsätts för stora påfrestningar.

Enligt Schengenavtalet får de nationella myndigheterna tillfälligt, i undantagsfall, återinföra inre gränskontroller om det finns allvarliga brister vid den yttre gränsen som kan äventyra hela Schengenområdets funktion.