Sverige i korthet – Tema internet


Världens största öppna bredbandsnät i Stockholm

Världens största öppna bredbandsnät kopplas in på onsdag den 14 november i Stockholm. Därmed befäster Stockholm sin ställning som en av de ledande IT-huvudstäderna.

Stockholm stad har samordnat olika bolag och förvaltningar när det gäller de framtida kommunikationsbehoven genom företaget Stokab. Det gjordes för att minimera grävning i staden. Nu finns det ett nät som täcker större delen av innerstaden, bostadsområden, kontors- och affärscentra, skolor, museer och andra kommunala verksamheter. Gotland och öar i Stockholms skärgård är med. Nätet är konkurrensneutralt och Stokab hyr ut på lika villkor till operatörer och företag.

– Ingen annanstans i världen byggs ett så omfattande och kraftfullt bredbandsnät som samtidigt är öppet på lika villkor för alla aktörer, skriver Stokab i sitt pressmeddelande.

Nu är det dags att koppla upp de första allmännyttiga hushållen i Hässelby till bredbandsnätet. Nästa steg blir att koppla till tre kommunala bostadsföretag med drygt 90 000 hushåll. Privata fastighetsägare kan även de naturligtvis ansluta sig till världens största öppna bredbandsnät.

Attityder till IT är kartlagda

– Vår förmåga att använda informationsteknik är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Därför undersöker vi nu hur svenskarna ser på IT, internationell konkurrens och IT-utbildningar, säger Lena Treschow Torell, VD för IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien).

Det är genom IVA:s projekt ”Scorecard.se” som man har kartlagt IT-Sverige. Det visade sig att alla är mycket positivt inställda till IT och tror på den, men det är få som vill utbilda sig inom området. Undersökningen visar på stor obalans och därför ska nu scorecard.se ta fram förslag på aktiviteter som ska få antalet sökande att öka till utbildningarna.

Utsikt över staden – ny IT-tjänst

Många som söker adresser med hjälp av de olika kartor som finns på internet. Eniro har en sådan söktjänst och nu lanserar de flygfoton som är tagna i 45-graders vinkel. Bilderna kan ses från fyra väderstreck i hög upplösning. En upplösning som är nästan tre gånger högre än de flygfotobilder som redan finns.

Funktionen finns nu inlagd för Stockholm, Göteborg och Malmö och den heter ”Utsikt”. Och det är det precis var det är. Det är som att åka luftballong över staden och se ner, allt ses tydligt och klart. Man ser hur husen ser ut och hur innegårdarna ser ut innanför gatufasaderna, något man inte kan se annars.

– Att söka via karta bara ökar i popularitet, säger Christer Pettersson, produktchef för Eniro.se och därför känns det riktigt kul att kunna vara först ut i Sverige med 45-graders flygfoton, som ju redan funnits bland annat i USA en tid.