Sverige hjälper till med asylsökanden som kommit till Sydeuropa
Migranter väntar på en klippa vid kusten mellan Frankrike och Italien den 30 september, 2015. Sverige kommer den 9 oktober att ta emot några flyktingar som anlänt till Italien från Eritrea genom EU:s omfördelningsprogram. (Foto: Valery Hache/AFP/Getty Images)


På fredag kommer de första asylsökanden genom EU:s omfördelningsprogram till Sverige. Det är några eritreaner som mellanlandat i Italien. Sverige kommer under två års tid att ta emot 5 700 asylsökanden genom programmet.

Flyktingar som kommer till Italien och Grekland ska nu börja slussas ut till andra EU-länder, enligt ministerrådets beslut den 14 och 22 september. Medlemsstaterna kommer att hjälpas åt att ta hand om 160 000 migranter som anlänt till Sydeuropa. Sverige ska enligt planen ta emot 5 700 asylsökanden under två års tid.

— Migrationsverket har en sambandsman på plats i Italien som har skapat goda kontakter och ett bra samarbete med de italienska migrationsmyndigheterna. Det är med hjälp av vår sambandsman som arbetet med omfördelningsbeslutet sker, säger Oskar Ekblad, Migrationsverkets chef för det svenska vidarebosättningsprogrammet, enligt Migrationsverkets pressmeddelande.

Ska ge tryggare mottagning

Genom det så kallade omfördelningsprogrammet ska man se till att fler länder tar ansvar för de människor som flytt till Sydeuropa. Man räknar med att de flyende kommer att bli motiverade att registrera sig som asylsökande direkt vid ankomsten. Därmed kommer färre personer att resa genom Europa i sökandet efter ett ordnat och säkert mottagande, skriver Migrationsverket.

Sverige ingår i en pilotverksamhet, och kommer under en försöksperiod att ta emot 15 asylsökanden från Italien. Under den här försöksperioden ska man ta fram rutiner för mottagningen. När rutinerna fungerar kommer man att ta emot asylsökanden även från Grekland.

I ett första skede kommer frivilliga EU-länder att fördela 40 000 personer mellan sig. Ungern och Österrike har avböjt. Det andra steget kommer att vara tvingande för alla medlemsländer. Då ska ytterligare 120 000 asylsökande fördelas.

Vill se en permanent lösning

EU har tagit hänsyn till olika ekonomiska och sociala faktorer när de har räknat ut hur många asylsökanden varje land ska ta emot. Tyskland och Frankrike ska ta emot flest, 40 000 respektive 30 000 under två år. Polen ska ta emot 10 000 och de baltiska staterna 500-1 000 per land, skriver Migrationsverket.

Utöver denna akuta insats har EU-kommissionen lagt fram ett förslag om ett system som ska omfördela asylsökanden i krigssituationer. Lösningen skulle vara permanent och göra att kommissionen direkt ska kunna slussa ut asylsökanden utan att behöva söka mandat från medlemsländerna. Förslaget är ett tillägg i Dublinförordningen, och om rådet och Europaparlamentet kommer överens kan förslaget komma att klubbas igenom nästa år.

Den senaste veckan har Sverige tagit emot nästan 8 000 asylsökande som själva tagit sig till Sverige. De flesta kommer från Syrien, men det kommer även många från Afghanistan och Irak. Drygt 1 700 av de 8 000 var ensamkommande asylsökande barn.