Sverige ger torsken problem
Den 22 oktober 2002 samlades tjugosju svenska fiskebåtar med upprörda fiskare vid skeppsbron i centrala Stockholm. De protesterade mot dåvarande regeringens planer på att förbjuda torskfisket i Östersjön. Nu kritiseras Sverige för att ha fiskat för mycket torsk. (Foto: AFP/Henrik Montgomery)


Sverige framställer sig som Östersjötorskens bästa vän, men EU-inspektioner rör till den bilden.

-Sverige är en del av problemet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).

En studie från EU-kommissionen, som läckte ut i veckan, ger nytt stöd för att det fiskas mycket torsk i lönndom. Det är pinsam läsning för den nuvarande såväl som den tidigare regeringen.

Medan de svenska ministrarna ställt sig längst fram i räddningspatrullen för torsken, inte minst i EU-sammanhang, har de svenska fiskarna enligt studiens uppskattningar tagit upp över 20 procent mer torsk än de skrivit upp. Bara Polen visar på en större skillnad, 48,7 procent, av de sex EU-länderna runt Östersjön som fiskar torsk i mätbar omfattning.

-Det är inte acceptabelt. Det äventyrar återhämtningsplanen för torsken och visar på bristande respekt för de regler vi sätter, säger Erlandsson som inte ser några rimliga, godtagbara skäl till de skillnader som inspektionerna visar.

-Vi är inte bättre än andra, säger han om Sverige.

Före jul diskuterade jordbruksministern de förhållanden som inspektionerna satt ljuset på med EU:s fiskekommissionär Joe Borg. Han har också talat med sin polske kollega.

EU-kommissionens rapport, som TT har läst, är inte offentlig och det är oklart om den blir det.

-Vi måste bättra oss, införa elektronisk övervakning och göra fler kontroller, säger Erlandsson och tillägger att beslutet att föra över kontrollerna från Kustbevakningen till Fiskeriverket är ett steg i skärpningen.

Uppgifterna i rapporten är resultatet av inspektioner, under 2005 och 2006, från över 200 besök på fiskebåtar i de sex EU-länder runt Östersjön som fiskar torsk i någon större omfattning. Jämförelser har gjorts mellan hur stor fångst båtarna registrerade inspektionsdagarna och hur mycket de uppgivit vid fyra andra fisketillfällen.

De gånger båtarna inte har haft besök av inspektörer har de, i samtliga fall, registrerat lägre fångster. För Polen var skillnaden störst: 48,7 procent.

Men Sverige kommer som god två med 21,4 procent, därefter Litauen på 15,6, Tyskland på 13,6, Danmark på 12,7 och Lettland på 7,5 procents skillnad.

I vår ska EU-länderna försöka enas om en förvaltningsplan, ett mer ordnat försök att rädda torsken från att långsamt dö ut i Östersjön. I förhandlingarna i höstas sänktes kvoterna för det östra beståndet för 2007 med 10 procent, jämfört med 2006. För det västra beståndet blev sänkningen sex procent.