Sverige erkänner Palestina
Sveriges utrikesminister Margot Wallström. (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)


Regeringen anser att Palestina uppfyller kraven för att vara en egen stat, och därmed erkände Sverige officiellt Palestina på torsdagen. 

Man tror att erkännandet av landet kan underlätta en fredsuppgörelse med Israel eftersom parterna blir mer jämlika.

”Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation,” sade utrikesminister Margot Wallström (S) enligt ett pressmeddelande.

Ökat bistånd

Sverige kommer den närmaste femårsperioden att öka biståndet till Palestina med 500 miljoner kronor för att stödja statsbyggandet, utöver det humanitära stöd som redan ges. Sammanlagt kommer man att ge 1,5 miljarder kronor.

”Det svenska stödet syftar bland annat till att underlätta för palestinier att försörja sig och kunna bo kvar, stärka kvinnors inflytande och öka motståndskraften mot miljö- och klimatförändringar. Det ökande biståndet innebär ett stöd till alla moderata och icke våldsbejakande krafter i Palestina som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet,” sade biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Väckte reaktioner

Erkännandet av Palestina väckte reaktioner redan i och med Stefan Löfvens regeringsförklaring för en månad sedan, bland annat från Israels utrikesminister Avigdor Lieberman som uttalade sig kritiskt om Sveriges nya regering, och från USA som sade att det är ”för tidigt” att erkänna Palestina som stat.

I mitten av oktober röstade en stor majoritet i Storbritanniens parlament för att erkänna Palestina, och även Frankrike har sagt att de kommer att erkänna Palestina framöver.