Sverige - en tigerekonomi
Sveriges finansminister Anders Borg tillsammans med sin franska kollega Christine Lagarde innan EU-mötet om ländernas ekonomi, där man slöt upp kring euron, i Brussel den 18 januari.


Den svenska ekonomin fortsätter att gå framåt. Finansminister Anders Borg höjde prognosen för Sveriges tillväxt till 4 procent för 2011 och han kan komma att skruva upp prognosen även för 2012.

Tillväxten är hög i förhållande till andra länder i Europa vilket har fått finansministerns europakollegor att kalla Sverige för Europas tigerekonomi, vilket inte är odelat positivt.

Irland var en gång i den positionen Sverige har nu, men nu är ekonomin i kris och landet har förhandlat fram ett räddningspaket från EU.

– Det talar för att vi ska vara försiktiga. Vi behöver säkra en finansiell stabilitet och fortsätta reformera arbetsmarknaden så att vi förbättrar tillväxtpotentialen, sade Borg enligt di.se.

Trots detta vill regeringen genomföra flera reformer, bland annat för att få ner arbetslösheten. För att få fler jobb till unga och invandrare, kan arbetsgivaravgifterna sänkas ytterligare och arbetsmarknadsutbildningarna ska åter dras igång menar Borg.

Den höga arbetslösheten är ett problem, liksom att svenska hushåll lånar pengar och att svenska banker expanderar utomlands. Om det kommer en ny finanskris, är Sverige sårbart, anser Borg.

Därför har belåningstak genomförs och alla lån bör ha amorteringskrav.

– Riksbanken har aviserat en del penningpolitiska åtstramningar som vi får följa. Inom det internationella regelverket håller vi på att se över bankernas kapitaltäckning. Vi ser till exempel att andra länder, som Schweiz, har höjt kapitaltäckningskraven kraftigt. Det är något som vi har anledning att pröva, sade Borg enligt SR.