Sverige deltar i ett gemensamt projekt för att minska farliga ämnen i Danmark
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Foto: Wikimedia Commons)


Danmark satsar på miljön och ska tillsammans med tekniska experter från flera olika länder, bland annat Sverige, se till att minimera användandet av farliga ämnen.

Projektet som är ett samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Teknologisk Institut, DHI, engelska RPA, Köpenhamns universitet och Århus universitet kommer pågå under fyra år och invigdes den nionde december av den danska miljöministern Kirsten Brosbø.

Svenska SP deltar i projektet, som finansieras av det danska miljöministeriet, där man bidragit med 13,5 Mkr för att minska användandet av farliga ämnen under produktionen.

Hjälper danska mindre företag

– Syftet med projektet är att hjälpa danska mindre företag att byta ut farliga eller mindre hälsosamma kemikalier i sina produkter mot bättre och miljövänligare komponenter, säger Martin Andersson kemist och forskare på SP.

Genom att informera små- och medelstora företag hur de i praktiken kan få tag på och använda mer miljövänliga alternativ hoppas man kunna minska användandet av farliga kemikalier. Till hjälp kommer man att skapa en webbportal, så att det ska bli så enkelt som möjligt.

– På SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har vi på enheten Kemi, material och ytor stor kunskap och erfarenhet kring att omformulera olika vätskeformiga produkter. Om det är fråga om ett lösningsmedel som skall bytas ut har vi en mjukvara och databas som vi, med kunskap om kundens önskemål kombinerat med vår kemiska kompetens, kan använda för att finna bättre alternativ, säger Andersson.

Gör nytta på många områden

På SP arbetar man också med konceptet Surfactant Affinity Difference (SAD), som underlättar arbetet när en emulgerad produkt, till exempel en kosmetisk kräm eller målarfärg, ska omformuleras.

– De viktigaste ämnena att få bort är fluorerade ämnen som kan bioackumuleras och ämnen med låg flampunkt som kan leda till brandfara vid transporter. Det finns många områden där vi kommer att kunna göra nytta och det känns mycket bra, säger Andersson.

I dag vet man att fluorerade ämnen kan skada fortplantningen allvarligt, cellerna och hormonsystemet hos olika organismer och sannolikt orsaka cancer. Ändå hittar man ofta dessa ämnen i overaller och jackor, där de används för att ge olje- och vattenavvisande egenskaper.

Orsaken till att dessa ämnen har en negativ påverkan på hormonsystemet och fortplantningen är att de fluorerade ämnena består av molekyler som är väldigt lika hormonerna som finns i vårt eget hormonsystem.

Dessutom bryts de ned extremt långsamt eller inte alls och sprids därför över hela jordklotet. De är även kraftigt bioackumulerande och därför har man hittat höga halter längst upp i näringskedjan, hos exempelvis isbjörnar.

Vissa fluorerade ämnen är i dag förbjudna, men kan dock bildas vid nedbrytning av andra ämnen som används istället.

Projektet kan ger ringar på vattnet

Enligt Martin Andersson hoppas man att detta projekt ska ge ringar på vattnet och att initiativet sprider sig. I Sverige medverkar SP i initiativet ”ReForm-Formulating the future” som är en ansökan kring ett strategiskt innovationsprogram med syfte att skapa hållbara och effektiva produkter.

Produkter som är betydligt mer miljövänliga men där man inte gjort avkall på funktionalitet.

– Genom det här projektet hoppas vi ha identifierat, utvecklat och börjat använda enkla verktyg för att hjälpa företag att fasa ut problematiska kemiska substanser, samt att ha skapat tillväxt och nya arbetstillfällen. Nya miljövänliga produkter hoppas vi också har nått marknaden som ett direkt resultat av projektet, säger Andersson