Sverige brister i respekt för tortyrförbudet


Enligt Svenska Helsingforskommittén har Sverige bristande respekt för tortyrförbudet. FN:s kommitté mot tortyr förhör Sverige den 28 april i denna fråga och inför förhöret har Svenska Helsingforskommittén överlämnat en alternativrapport.

Kritiken som framförs i rapporten fokuserar på så kallade säkerhetsärende och asylrättens rättsäkerhetsproblem, där bristen på kompetenta lagbiträden understryks. I sekretessfrågor, där Säpo bland annat har klassat en utländsk medborgare som en säkerhetsrisk, tycks beslutande myndigheter och domstolar ta för givet att uppgifterna är korrekta, vilket kommittén anser vara ett stort problem.

Helsingforskommittén anser att det krävs ett större ifrågasättande och granskande av säkerhetspolisens uppgifter, speciellt nu när informationsutbytet mellan olika säkerhetstjänster har stärkts. Sverige samarbetar gärna med demokratiska stater men det finns bevis för att även de förhör terrormisstänkta under tortyr vilket inte kan accepteras.

– I en rättsstat kan det aldrig accepteras att bevisning från tortyr används i en rättslig process, säger Helsingforskommitténs människorättsjurist Anna Wigenmark i en presskommentar.

Helsingforskommittén anser även att polis- och rättsväsendet har brister i förståelsen av tortyrförbudet. De tycker att det bör utredas hur det kommer sig att personliga uppgifter om svenska medborgare används i förhör under tortyr utanför Sverige. De känner även oro för de två egyptier som fördes från Sverige av CIA-agenter 2001 som behandlade männen i strid med tortyrförbudet. Inget har gjorts för att förbättra egyptiernas situation i Egypten och CIA-agenterna har inte ställts inför rätta.