"Sverige borde ställa höga krav på svenska företag som handlar med Kina"
Hans Linde, Vänsterpartiet. (Foto från riksdagens hemsida)


Vänsterpartiets representant i riksdagens utrikesutskott, Hans Linde, är student och behandlingsassistent och har suttit i riksdagen sedan 2006. Han är även suppleant i EU-nämnden.

Vänsterpartiet driver konsekvent på frågor kring mänskliga rättigheter i Kina på dagorningen i Sveriges riksdag, och även att det ska tas upp på kommunal nivå.

– Kommunerna har ju vänortssamarbeten och vi trycker på så att det inte bara ska handla om handel och utbyte utan även om mänskliga rättigheter. Jag bor i Göteborg och vi har lyft upp frågorna i kommunfullmäktige, krävt att de ska lyfta fram frågorna, berättar Hans Linde.

Linde är själv verkssam i en speciell grupp i riksdagen för mänskliga rättigheter. De har bland annat skrivit protestbrev till den kinesiska regimen med krav på att de ska frige samvetsfångar och att de ska få en rättvis rättegång.

Linde ser på Kinas växande makt både som en möjlighet och ett hot.
– Man kan inte frikoppla handel från mänskliga rättigheter, fackliga rättigheter, hur varorna har blivit producerade, rätten att organisera sig fackligt och handelsfrågor med löntagarna, säger Linde.

Han anser att Sverige borde ställa höga krav på svenska företag som väljer att handla med Kina, så att de inte bidrar med brott mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Hans Linde berättar att han har haft mycket kontakt med Falun Gong-utövare i Göteborg och skrivit på protestbrev gällande förföljelsen av Falun Gong. Han minns en händelse för ett par år sedan då en grupp kinesiska artister med anknytning till Falun Gong skulle komma till Sverige och Kinas regim försökte att stoppa gruppens framträdande.

– Vi skrev ett gemensamt protestbrev till Kinas ambassad, minns Linde.

Linde är även engagerad i en Tibetgrupp i riksdagen som har en egen Kinamotion på riksdagens hemsida angående situationen för tibetaner och uighurer.