Sverige bör inte ha folsyra i mjölet


Berikning av mjöl med folsyra kan visserligen förebygga fosterskadan ryggmärgsbråck, men det samlade vetenskapliga underlaget ger i dag inget entydigt stöd för att nyttan med berikningen överväger riskerna. Det slår Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fast i en rapport.

Frågan om eventuell folsyreberikning har stötts och blötts i flera år, och Livsmedelsverket gav slutligen SBU uppdraget att göra en vetenskaplig granskning av argumenten för och emot. Det är den rapporten som nu är klar.

SBU rekommenderar inte allmän folsyreberikning av mjöl, bland annat på grund av att konsekvenserna för befolkningen är oklara. Folsyraintaget skulle riskera att bli för högt i vissa grupper, och eftersom det är möjligt att folsyra kan stimulera cancertumörer skulle det kunna få ödesdigra konsekvenser.

”De tänkbara skadeverkningarna av att exponera hela befolkningen för en biologiskt aktiv substans, vars effekter inte är helt klarlagda, måste vägas mot möjligheten att förebygga ett begränsat antal svåra fosterskador”, skriver SBU.

I Sverige föds varje år 20-25 barn med ryggmärgsbråck. Cirka 80 graviditeter avbryts på grund av att skadan upptäcks i ultraljudsundersökningar.