Sverige blir ordförande i Europarådet


Ordförandeskapet i Europarådet överlämnas från Slovakien till Sverige den 7 maj.

Överlämnandet sker vid ett utrikesministermöte den 7 maj i Strasbourg där Carl Bildt tar emot ordförandeklubban. Vid mötet deltar 47 av Europarådets medlemsländer.

Ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté varar i sex månader. Sverige har som övergripande mål för perioden att stärka respekten för mänskliga rättigheter. Även demokrati och rättstatsutveckling ingår i de svenska prioriteringarna.

Förutom ministermötet inom Europarådet 6-7 maj, har Carl Bildt möten med företrädare för Europarådets sekretariat, generalsekreteraren Terry Davis, kommissarien för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg samt representanter för Europadomstolen.