Sverige betydligt starkare än alla andra länder


På måndagen träffade finansminister Anders Borg pressen för att tala om regeringens bedömningar av den svenska BNP-tillväxten för de kommande åren. En uppdatering av prognosen har gjorts men en mer detaljerad revidering på utgiftssidan kommer att presenteras i slutet av november.

Slutsatsen av uppdateringen blir, säger finansministern:

Vi har undvikit en depression, vi har inte fått en bankkris och vi har inte fått uppleva en kollaps av de offentliga finanserna och det gör att vi, jämfört med andra länder, står väldigt starka.

Sverige har inte behövt uppleva att kreditgivningen till hushållen har strypt på samma dramatiska sätt som inom euroområdet och USA, utan för svensk del fungerar långivningen. Med den kurs som den svenska kronan har idag har Sverige en stark konkurrenskraft och det bidrar till att skapa kapital till företagssektorn.

Finansministern visade en kurva över förväntningarna som industrin har på ekonomins återhämtning. Där ligger Sverige och några asiatiska länder i topp och är starkare än USA och Europa. Han påpekade dock att detta bara är förväntningar och att industriproduktionens siffror ännu inte visar det här och att man ska vara försiktig med tolkningen av förväntningsdata.

Finansdepartementet reviderar upp den svenska prognosen med starkare investeringar, en starkare export och en starkare konsumtion. Till grund ligger den internationella efterfrågan och att hushållens förmögenhet kommer att förbättras eftersom börsen har hämtat sig och det inte har blivit något prisfall på hus vilket prognosen räknade med. Hushållens höga sparande förväntas sjunka för att gå till konsumtion.

Sysselsättningen ligger på 1994-års nivå, men varslen ligger inte längre på den höga nivå som rådde tidigare. Finansministern menar att även om arbetsmarknaden har stabiliserats och varslen inte längre är så höga, kommer vändningen på arbetsmarknaden att dröja ytterligare en tid.

På 90-talet var en halv miljon arbetslösa och efteråt hade de svårt att hitta nya arbeten. Trots att krisen den här gången är den svåraste sedan depressionen, är dagens situation en annan, eftersom fler arbetstagare kan stanna kvar i sina arbeten. Även om Finansdepartementet reviderar upp sysselsättningssiffrorna är det från ett mycket dåligt arbetsmarknadsläge.

Den stora utmaningen framåt är att förhindra att arbetslösheten biter sig fast och att säkra att de nya jobben så småningom kommer.

De stimulansåtgärder som regeringen gått in med kommer att vara kvar under 2010 och 2011, för även om situationen förbättras kan åtgärderna inte dras tillbaka för tidigt, det kan äventyra ekonomin och den risken vill Anders Borg inte ta.

Såväl kommissionen som IMF räknar med att Sverige tillsammans med ytterligare några länder snabbast kommer ut ur den här krisen, som vi nu har upplevt.

Finansminister Anders Borg avslutade presskonferensen med att ta om sina slutsatser:

Slutsatsen är att världen har landat på fötterna. Vi har kunnat undvika ett depressionsliknande tillstånd. I Sverige har vi inte fått uppleva några allvarliga bankproblem och vi har lyckats komma ur den här krisen utan att se en kollaps i offentliga finanser. Det gör att vi står betydligt starkare än praktiskt taget alla andra länder som nu behöver ägna de kommande åren åt att sanera de offentliga finanserna.