Sverige begär undantag för köksväxter och fröer
"Det växer så det knakar i köksträdgården så här års". (Foto: B Plogander / Epoch Times)


Den 15 juli skickade Landsbygdsdepartementet ett brev till EU-kommissionen där de begär förenklingar och undantag för att kunna odla köksväxter och fröer av ovanliga sorter. Departementet pekar på det regelkrångel som direktivet om amatör- och bevarandesorter medför.

Det har gått ett drygt halvt år sedan Jordbruksverket hade möte om EU-direktivet med fröhandlare, -odlare, och -förädlare och andra intresserade. Lagen skulle träda i kraft bara några veckor senare och många av mötesdeltagarna var upprörda för de satt nu på ett lager med fröer de inte skulle få sälja.

EU hade nämligen beslutat att alla fröer skulle godkännas, registreras och en avgift skulle tas ut. Vissa fröer säljs det inte många av och nu skulle dessa belastas med registreringsavgiften och därmed bli mycket dyra.

Ett pressmeddelande sändes ut i samband med brevet till EU-kommissionen där vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger: ”För mig som landsbygdsminister och vän av odling är det viktigt att det ska vara enkelt och billigt att odla. Det ska vara lätt att få tag i frön och det ska inte vara dyrt att sälja dessa frön som ju säljs i mycket begränsad omfattning då detta gäller ovanliga sorter.”

Regeringen anser nu att de frösorter som tidigare var undantagna från EU-direktivet även fortsättningsvis ska vara det eftersom ”de annars riskerar att försvinna från marknaden på grund av kostnadsskäl och regelkrångel”.

”Ett undantag är viktigt för den biologiska mångfalden, för att understödja intresset för odling och för att nå målet om ett minskat regelkrångel med 50 procent i de gröna näringarna till 2014”, säger Eskil Erlandsson.