Svenskinsatsen i Afghanistan från stridande till stödjande
Burkaklädda afghanska kvinnor i Kabul den 16 oktober 2010. Enligt FN har kring 1271 civila dött i våldsamheterna mellan januari och juni 2010. Talibanerna svarar för 76 procent av dödsfallen. (Foto: AFP/Shah Marai)


Överenskommelsen mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna slår fast att Sverige ska vara en aktiv partner, men att det kräver en ny inriktning av de samlade svenska insatserna i Afghanistan.

Den svenska styrkan ska hjälpa de afghanska säkerhetsstyrkorna så att de kan leda och genomföra operationer i alla provinser i slutet av 2014. Detta kräver att de får utbildning och stöd. Regeringen kommer att fortlöpande informera riksdagen om hur det arbetet går.

Det är inte bara de afghanska säkerhetsstyrkorna som svenskarna ska utbilda utan de skall också delta i att utbilda och ge stöd till armén, polisen och andra säkerhets- och rättsorgan.

Den svenska militära styrkan kommer att ha cirka 500 personer på plats i Afghanistan. Två räddningshelikoptrar ska överföras till landet i enlighet med det som står i överenskommelsen: “Vi fäster stor vikt vid säkerheten för all svensk personal”.

“Vår strategi är en successiv förändring från stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser”.

Även de civila satsningarna ska förstärkas. Det ska blir ökade insatser för hälsovård, infrastruktur och bekämpning av korruption.

Sveriges medverkan i Afghanistan baseras på beslut från FN:s säkerhetsråd och på politiken som lades fast i Kabul-konferensen i juli i år.