Svensken tror på den egna ekonomin
(Foto från Wikipedia)


Svensken rår den rådande finanskrisen inte på i första taget, visar Manpowers undersökning Work Life.

– Undersökningen visar att vi i Sverige fortfarande har en stark tro på vår egen kompetens, vårt självförtroende tycks vara gott även i de djupaste kriser. Detta kan framförallt härledas till att vi generellt i Sverige är välutbildad och har ett bättre arbetsskydd än många andra länder, säger Manpowers vd Lars Forseth i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknaden har rört sig sakta neråt under några månader men ändå varit ganska stabil. En av fem i undersökningen tror att arbetsgivaren kommer att minska arbetsstyrkan men lika många tror att arbetsgivaren kommer att nyrekrytera.

Däremot har det instabila läget i världen fått svenskarnas förtroende för den samhällsekonomins utveckling att rasa med raketfart. I den nyligen gjorda undersökningen tror tre av fyra på en negativ utveckling.

När det gäller den egna privatekonomins utveckling ser deltagarna i undersökningen trots allt positivt på framtiden, för bara var femte tror att den egna ekonomin kommer att drabbas inom sex månader.