Svenskars miljöengagemang långt framme
Microsofts internetportal MSN har i samband med miljöprojektet Live Earth genomfört en miljöundersökning bland sina användare i sju länder. (Foto: AFP PHOTO/HO)


Microsofts internetportal MSN har i samband med miljöprojektet Live Earth genomfört en miljöundersökning bland sina användare i sju länder. Frågorna gällde sopsortering och klimathot och resultatet visade att svenskarna ligger i framkant när det gäller miljöengagemang.

MSN:s besökare i bland annat Danmark, Sydafrika, Italien och Sverige deltog i undersökningen och alla sägs ha varit överens om att den globala uppvärmningen är det största hotet mot världen idag. 42 procent av svenskarna tycker att de redan gör tillräckliga insatser för miljön, medan 43 procent kan tänka sig att göra mer.

Enligt undersökningen är sydafrikanerna sämst på att återvinna plast och glas medan 88 procent av svenskarna lämnar sina förpackningar till återvinning.

Spanjorerna är enligt undersökningen minst sugna på att ändra på sitt beteende för att bevara miljön. Här ligger emellertid svenskarna också i topp och har inte har svårt att tänka sig att köpa miljöbilar, använda energisnåla hushållsapparater och dra ner på flygresor.

MSN jobbar som onlinepartner till projektet Live Earth, som den sjunde juli sänder tio konserter från olika länder med syfte att stödja det internationella miljöprojektet som skapats för att upplysa och utbilda om miljöproblem. Bakom projektet figurerar bland annat den före detta amerikanske vice presidenten Al Gore.

Konserterna som kommer att sändas via MSN, genomförs i bland annat USA, Brasilien, Tyskland och Japan. Bland de cirka hundra artisterna finns Madonna, David Gray, Red Hot Chili Peppers och svenska Mando Diao.