Svenskarna fortsatt friskare


Antalet sjukskrivningar fortsätter att minska i Sverige. Försäkringskassans statistik visar att ohälsotalet i september var nere på ett genomsnitt av 38,8 dagar per invånare och år.

– Det verkar som  om utvecklingen med fortsatt sjunkande frånvaro och stigande konjunktur håller i sig. Det är ett brott mot tidigare mönster då frånvaron ökat när konjunkturen förbättrats, säger Curt Malmborg på försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med staten gjort en överenskommelse som syftar till att minska framför allt de långa sjukskrivningarna. Tidigare och mer aktiva insatser ska göra det lättare för människor att börja arbeta igen efter en sjukskrivning.

År 2003 hade Sverige sitt hittills högsta ohälsotal. Då låg siffran på 43,3 dagar i genomsnitt. Statistiken beräknas i antal dagar per invånare mellan 16-64 som på ett år ersatts med sjukförsäkringen. Det gemensamma målet för hela landet är genomsnittliga 37 dagar i slutet av 2008. Stockholm är en av kommunerna som redan nått sitt individuella mål och var i maj nere i 33,2 dagar.