Svenskarna fick mindre i lön sista kvartalet


Lågkonjunkturen behåller än så länge greppet om Sverige. Tillverkningsindustrin tappade drygt elva procent av de anställda under slutet av 2009. Det är i nivå med krisen 1993. Svenska folket fick också totalt sett mindre i lön det kvartalet. För första gången sedan 1994 sjönk lönesumman, med 0,4 procent.

Nedgången under fjärde kvartalet 2009 märktes i stort sett i alla branscher, uppger SCB. Antalet anställda minskade totalt med 2,3 procent. I tillverkningsindustrin var tappet störst och 71 700 färre var anställda där då än under samma period 2008. Antalet lediga industrijobb minskade med 30 procent.

Inom tillverkningsindustrin sjönk lönesumman med hela 8,8 procent. I den offentliga sektorn ökade däremot lönesumman med en procent, trots att antalet anställda minskade med 2,5 procent. Mest minskade kommunerna med 3,6 procent, följda av landstingen med 1,6 och staten som faktiskt ökade med 0,6 procent.

I den privata sektorn minskade antalet anställda med 2,2 procent och lönesumman sjönk med 0,9 procent. Inom tjänstenäringarna ökade dock antalet anställda en aning jämfört med året före, framför allt inom vård och omsorg, där även lönesumman ökade något.

Lönesumma:

Lönesumma är hela den kontanta bruttolönen eller bruttoersättningen inklusive skattepliktiga förmåner som betalas ut till de personer som tas med i redovisningen.

Fakta: SCB