Svenskarna är ett båtintresserat folk
Svenska Båtunionens Miljökommitté valde Ryds nya styrpulpetbåt, Future Line 528, till 2012 års MiljöBästa Båt. Priset delades ut på Båttinget, på båtmässan Allt för sjön den 7 mars i Älvsjö. (Foto: Anne Hakosalo, Epoch Times Sverige)


Intresset att vistas ute på sjön är stort bland svenskar. Tre av fyra båtägare anser att båtlivet har en stor påverkan på deras hälsa och välmående, enligt undersökningar gjorda av transportstyrelsen.

I seminariet ”Det glada båtlivet” som Båttinget höll den 7 mars på båtmässan i Älvsjö, handlade temat om att lyfta fram de positiva aspekterna i båtlivet. Många myndigheter, företrädare för båtlivets organisationer och branscher, skärgårdsstiftelsen och besöksnäring deltog och talade under dagens seminarium.

Det är lugnet, natur- och fritidsupplevelsen, vackert väder och möten, som lockar svenskar att vistas ute på sjön, menar Hans W. Berglund, generalsekreterare Svenska Båtunionen.

– Båtlivet ger oss också möjlighet att umgås och utvidga vår bekantskapskrets, sade Berglund.

I dag finns det omkring 1 miljoner fritidsbåtar i Sverige; till fritidsbåt räknas kanot eller kajak, snurrebåt, beboeliga motor- eller segelbåtar.

De som är ute på sjön är människor i alla åldrar och ur alla samhällsgrupper. I en undersökning från 2010, som transportstyrelsen har gjort, vistas 2,5 miljoner vuxna svenskar (mellan 20–74 år) fördelat över 1,5 miljoner hushåll i fritidsbåt.

För att förlänga båtsäsongen och göra båtlivet gladare, arbetar Bisse Alm, vd Visit Skärgården målmedvetet med sin vision att få ner ”stängt”-skylten, och att skylten ”öppet” ska hänga uppe hela året.

– Om krogar, butiker, hotell och annat har öppet kommer det skapa flera arbetstillfällen, sade Bisse Alm.

Även om 12 procent av skärgårdsmarken är till för alla som vill vistas där, har 70 procent av Storstockholms befolkning aldrig varit i den egna skärgården. Den största gruppen som aldrig har varit på sjön eller besökt skärgården, är invandrare. Bisse Alm har kontaktat olika invandrartäta områden i olika förorter i Stockholm för att ta reda på orsaken.

– Många är oroliga för att de inte kan simma, och vågar inte bege sig ut. Andra tror att det finns farliga djur, sade Alm.

– För att kunna ta emot besökare från olika kulturer och besvara deras frågor, arbetar vi nu med att kompetensutveckla besöksnäringen och skärgårdsfolket.

Eftersom så många människor är ute på sjön och i våra skärgårdar krävs det att alla grupper i samhället samverkar för att hålla miljön ren och oförstörbar. Björn Risinger, generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten, har en vision om att vi ska värna om vår miljö så att den kan vara till nytta och glädje för alla i samhället.

– Vi behöver öka medvetenheten hur vi ska fungera som båtmänniskor så att vi inte belastar miljön, sade Risinger.

Något som kan påverka vår miljö på ett negativt sätt är båtbottenfärger. De flesta båtar behöver skyddas så att havstulpaner, alger och musslor håller sig borta. I dag finns det en lag som förbjuder flera bottenfärger som innehåller gifter och det har gjort att miljövänliga produkter har kommit ut på marknaden. Men utbudet är fortfarande begränsat och det behövs fler alternativ.

Under 2010 startade projektet ”Ren båtbotten utan gifter”. Syftet är att få en överblick vilka idéer och lösningar det redan finns i dag och vilka krav kunderna har på den färdiga produkten. Initiativet finansieras av Naturvårdsverket och stöds av Svenska Båtunionen, Sveriges Redareförening, Kemikalieinspektionen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Vinnova.

Att vara en ny båtägare kan innebära många pinsamheter och för att underlätta för dem, föreslog en båtägare i publiken att man borde ha en speciell nybörjarö, där de slipper alla blickar och får i lugn och ro lära sig att lägga till vid bryggan.

I slutet av seminariet frågade moderatorn, Göran Adlén, om ”båtpubliken” älskade sitt arbete, och han fick ett enhälligt ja. Och den känslan av glädje och kärlek fanns även ute i stora mässhallen där besökare flanerade runt i makligt takt till toner av Per Gessles musik, motorbåtsljud, vind och vatten, för att uppleva det senaste inom båtindustrin.

Fakta

I Sverige såldes det 2010 omkring 7 200 båtar. Av dessa var 500 segelbåtar, 1 100 motorbåtar och 5 600 småbåtar. Konsumenter lägger ut omkring 4,75 miljarder kronor på båtköp.

Källa: Transportstyrelsen


Kvinnor bakom Ryds nya styrpulpetbåt, Future Line 528. (Källa: Ryds)

Kvinnor bakom Ryds nya styrpulpetbåt, Future Line 528. (Källa: Ryds)