Svenskar sjukskriver sig mindre


Allt färre svenskar sjukskriver sig rapporterar Försäkringskassan. Under 2008 minskade ohälsotalet med 2,5 dagar till 35,8.

Minskningen av ohälsotalet beror på att antalet nya sjukfall blivit färre och att sjukskrivningsperioderna blir allt kortare. Även antalet personer som har sjuk- och aktivitetsersättning minskar stadigt.

Antalet nya sjukfall minskade med 36 000 (12 %) under 12-månadersperioden mellan september 2007 och september 2008, jämfört med samma period ett år tidigare, rapporterar Försäkringskassan.

Antalet personer som under 2008 beviljades sjuk- och aktivitetsersättningar var knappt 36 000. Det är en minskning med 25 procent jämfört med 2007, och den lägsta nivån sedan slutet av 1990-talet.

Ett genomsnittligt sjukfall är idag 2,7 månader långt, en minskning med 15 procent jämfört med för ett år sedan.

– Det finns säkert flera samverkande faktorer till den utveckling som vi nu ser. Jag tror att både vi, arbetsgivare och sjukvården är överens om vikten av tidiga insatser för att stödja återgång i arbete, kommenterar Adriana Lender, generaldirektör på Försäkringskassan.

Fotnot: Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro.