Svenskar byter mest


Nästan alla svenskar har någon gång bytt el-, teleleverantör, bank eller försäkringsbolag.

Dålig service ligger bakom bytena.

Det skriver företaget BMC Software i ett nytt så kallat bytesindex. Undersökningen har genomförts av Research Now på uppdrag av BMC Software. Över 12 000 personer i Europa och 1 000 i Sverige har svarat på frågorna.

Hela 98 procent av de svenska konsumenterna har någon gång bytt leverantör. Svenskarna har länge varit de mest benägna i Europa att byta leverantör av olika tjänster. Tillfälligtvis har dock polackerna gått om svenskarna i fråga om antal leverantörsbyten.

Oftast byter svenskarna leverantör av telekomtjänster och försäkringsbolag och det kostar de svenska företagen 5 miljarder kronor varje år, enligt BMC Softwares beräkningar.

För att öka lojaliteten bland kunder behöver företagen bli bättre på att lösa kundernas problem och samtidigt aktivt leverera personlig service.

Av svenskarna skulle 80 procent vara mer lojala om deras leverantör mer aktivt informerade om vad man gör för att lösa serviceproblem.
En annan anledning till att byta leverantör är att företagen inte belönar lojala kunder. Nya kunder lockas med rabatter och andra erbjudanden medan gamla kunder blir utan när de förnyar sina avtal.